Hlavní zprávy

17/01/2019
Nejnovější zprávy agentury EU-OSHA o jednotlivých zemích se zaměřují na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) v mikropodnicích a malých podnicích z různých hospodářských odvětví v devíti členských...
03/01/2019
Dne 1. ledna 2019 přebírá po Rakousku předsednictví Rady Rumunsko. Rumunsko se ujímá prvního období nové trojice předsednictví, poté jej převezme Finsko a Chorvatsko. Mezi priority rumunského předsednictví...
14/12/2018
Systémy varování a dozoru mohou zajistit, že subjekty působící v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a tvůrci politik budou včas upozorněni na nová a vznikající rizika a onemocnění související s...
12/12/2018
Nástroj pro on-line interaktivní hodnocení rizik (OiRA) představuje novou infografiku, jejímž účelem je podpořit kadeřnictví při hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání...
Doporučené zdroje