EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Hlavní zprávy

20/07/2016
K dispozici máte řadu praktických nástrojů, pokynů a publikací , které vám mohou pomoci zajistit zdravé a bezpečné pracoviště pro všechny bez rozdílu věku. Přečtěte si naše případové studie a zjistěte, jak se...
14/07/2016
Agentura EU-OSHA provedla v rámci pilotního projektu Evropského parlamentu týkajícího se bezpečnosti a ochrany zdraví starších pracovníků analýzu postupů na pracovišti v oblasti BOZP a přezkum nejnovější...
12/07/2016
Chce vaše organizace o své činnosti v oblasti své odpovědnosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci informovat širší publikum a síť podobně smýšlejících mezinárodních skupin? Chce si vaše mediální...
07/07/2016
Řídíte aktivně ve své organizaci bezpečnost a ochranu zdraví při práci? Zohledňujete přitom, jak důležité je v souvislosti se stárnutím pracovní síly zajistit udržitelnost pracovního života? Pokud ano,...
Doporučené zdroje