Hlavní zprávy

15/02/2018
Nová zpráva analyzující zjištění druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2) zkoumá evropskou praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) z širšího...
13/02/2018
Nebezpečné látky jsou z hlediska BOZP stále velkým problémem dotýkajícím se milionů pracovníků v celé Evropě. Rozsah expozice těmto látkám a související rizika jsou často podceňovány či ignorovány...
02/02/2018
Využijte hashtagu Světového dne boje proti rakovině #WorldCancerDay a připojte se k našemu úsilí o zvýšení povědomí o rakovině — nejčastější příčině úmrtí souvisejících s výkonem povolání v EU – a o...
25/01/2018
Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v mikropodnicích a malých podnicích je hlavním bodem programu jednání předních odborníků a tvůrců politik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při...
Doporučené zdroje