Identifikace vznikajících rizik

©EU-OSHA/Filip De Smet

Odvětvové nástroje pro hodnocení rizik pro mikropodniky a malé podniky

© EU-OSHA / Photo Competition 2009 / Paolo Zitti

Hlavní zprávy

16/01/2020
Neustále se měnící svět práce přináší nová rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků a my musíme komunikovat se společnostmi a členskými státy a sdílet s nimi osvědčené postupy a oslovit tak podniky,...

Source: Eiffage Infrastructures

09/01/2020
The French road construction and maintenance company Eiffage Infrastructure received a Good Practice Award 2018-19 for developing a system that removes completely the risks of workers and the environment...
03/01/2020
Chorvatsko v rámci svého předsednictví Rady EU, kterého se ujmulo 1. ledna 2020, podporuje „silnou Evropu ve světě výzev“. Chorvatské předsednictví se zavazuje posílit evropský pilíř sociálních práv a výhody,...