Hlavní zprávy

17/12/2018
Jelikož rok 2018 se chýlí ke konci, ohlížíme se za vynaloženým úsilím a odvedenou prací v průběhu tohoto velice produktivního a dynamického roku agentury EU-OSHA. Žádného z úspěchů bychom nedosáhli bez...
14/12/2018
Systémy varování a dozoru mohou zajistit, že subjekty působící v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a tvůrci politik budou včas upozorněni na nová a vznikající rizika a onemocnění související s...
12/12/2018
Nástroj pro on-line interaktivní hodnocení rizik (OiRA) představuje novou infografiku, jejímž účelem je podpořit kadeřnictví při hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání...
07/12/2018
Pracovníci v Evropě jsou s větší pravděpodobností vystaveni nepříznivým následkům psychosociálních rizik, stresu nebo muskuloskeletálních poruch než jakýmkoli jiným potížím souvisejícím s prací. Tyto problémy...
Doporučené zdroje