Hlavní zprávy

14/02/2019
V roce svého 25. výročí se agentura EU-OSHA zamýšlí nad významem rámcové směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci z roku 1989 a se zájmem hodlá podporovat nové iniciativy snažící se zajistit zdravější...
12/02/2019
Agentura EU-OSHA se spojila s evropským kadeřnickým odvětvím, aby společně vytvořily nové video poskytující návod, jak snížit rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pomocí nástroje pro on-line...
07/02/2019
Agentura EU-OSHA představuje interaktivní infografiku vytvořenou na podporu kampaně s názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou . Díky této infografice mohou zájemci zkoumat fakta a číselné...
04/02/2019
Nádorová onemocnění jsou v Evropě významnou příčinou úmrtí souvisejících s výkonem práce. Potřebujeme spolehlivé a srovnatelné údaje o expozici rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění...
Doporučené zdroje