Hlavní zprávy

25/09/2020
Bohatá jazyková rozmanitost Evropy představuje klíčový prvek kulturního dědictví kontinentu a je třeba ji zachovat a posílit. A proto každý rok 26. září slavíme Evropský den jazyků . Mnohojazyčnost je...

 © EU-OSHA

15/09/2020
Jak můžeme pomoci malým podnikům zajistit bezpečí jejich zaměstnanců, zejména pak dnes, v době nebývalé zdravotní krize vyvolané onemocněním COVID-19? Francie nedávno přišla s elegantním řešením...

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

10/09/2020
Pracovní exoskelety jsou nositelná pomocná zařízení, která snižují fyzickou zátěž při práci. Mohou být řešením v případech, kdy nejsou dostačující jiná technická, organizační nebo ergonomická opatření. Jejich...