Hlavní zprávy

11/10/2018
Při příležitosti kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou vytvořila agentura EU-OSHA nové informační přehledy o dvou důležitých tématech v této oblasti. Praktické nástroje a pokyny týkající...
05/10/2018
Soubor nástrojů agentury EU-OSHA pro kampaň vedl k přepracování kampaně na období 2018–2019 Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou . Tento soubor nástrojů, který nabízí praktické rady týkající se...
02/10/2018
Dne 22. října agentura EU-OSHA zahajuje spolu se svými partnery Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aby podpořila participativní a aktivní přístup ke kontrole nebezpečných látek. Jakožto...
28/09/2018
Tento souhrn nastiňuje, o čem odborníci diskutovali na konferenci na vysoké úrovni s názvem „Když na velikosti záleží … další postup při zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v evropských...
Doporučené zdroje