Hlavní zprávy

Image by Irén Nemess from Pixabay

08/04/2020
Pět diskusních dokumentů agentury EU-OSHA určuje odvětví, v nichž jsou pracovníci vystaveni vysokému riziku expozice biologickým činitelům: povolání související se zvířaty, odvětví nakládání s odpady a čištění...

source: napofilm.net

07/04/2020
V tomto krátkém klipu se animovaná postavička Napo vyjadřuje k pandemii COVID-19. Napův vzkaz milionům nepostradatelných pracovníků, jimž povaha vykonávané práce neumožňuje pracovat z domova, je jednoduchý –...

Source: hsa.ie

06/04/2020
Important: Get your workplace ready in case COVID-19 arrives in your community! This guidance, available in the OSHwiki, is designed to assist employers and businesses in providing advice to staff in non-...