Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje
Přeskočit na obsah. Hledat FAQ Nápověda O nás

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Zvolit jazyk:

OSHA Network
Loading
Nacházíte se zde: Úvod

Hlavní zprávy

Oslava výjimečných příkladů řízení stresu na pracovišti na slavnostním předávání cen v Rize

27.04.2015

Dne 27. dubna 2015, v předvečer Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se uskutečnilo slavnostní předávání cen soutěže Ceny za správnou praxi kampaně Zdravé pracoviště na konferenci lotyšského předsednictví o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v Rize. Bylo oceněno jedenáct inovativních a výjimečných příkladů řízení psychosociálních rizik a stresu v organizacích různých velikostí a z různých odvětví po celé Evropě. Tyto ceny pomáhají prokázat úspěch kampaně Zdravé pracoviště zvládne i stres na úrovni pracovišť.

 

Více…

28. dubna – zásadní den pro BOZP

23.04.2015

Zapojení do budování kultury prevence v oblasti BOZP je tématem Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci organizovaného Mezinárodní organizací práce (MOP).
Národní kulturou BOZP se podle MOP rozumí kultura, ve které je respektováno právo na bezpečné a zdravé pracovní prostředí na všech úrovních, kde se vlády, zaměstnavatelé a zaměstnanci aktivně podílejí na zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí prostřednictvím systému definovaných práv, úkolů a povinností a kde je zásadě prevence přiřčena ta nejvyšší priorita.

Více…

Článek v OSHwiki v centru zájmu – Směrem ke kultuře bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

15.04.2015

Článek v OSHwiki, který je v centru zájmu tento měsíc, se zabývá problematikou organizační kultury, která hraje zásadní úlohu v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). Jak článek vysvětluje, organizační kultura se týká sdílených hodnot, norem, názorů a tabu v rámci organizace, které ovlivňují pracovní procesy, vnímání a chápání rizik v oblasti BOZP a způsobů jejich řešení.

Investování do rozvoje organizační kultury, která si vysoce cení zdraví a bezpečnosti, tudíž není důležité jen pro organizace. Je to též priorita Evropské unie a dalších mezinárodních organizací, jako je Mezinárodní organizace práce (MOP), která tomuto tématu věnovala Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2015 s výzvou k akci „Připojte se k budování kultury prevence v rámci BOZP“.

Více…

Agentura EU-OSHA nabízí zdarma on-line databázi publikací o BOZP

07.04.2015

Zajímají Vás zdroje informací z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? Výběr našich publikací je široký, od podrobných zpráv o výzkumu po aktuální elektronická fakta určená pro pracoviště. Všechny jsou zdarma ke stažení. V naší knihovně můžete vyhledávat podle jazyka, tématu nebo klíčového slova. Naleznete zde velké množství mnohojazyčných publikací souvisejících s hlavními oblastmi a tématy BOZP.

Navštivte sekci publikací

 

Více…

In Focus

Kampaň Zdravé pracoviště 2014–2015

Psychosociální rizika mohou vznikat na každém pracovišti a kvalita jakéhokoli pracoviště významně souvisí s mírou stresu, který zaměstnanci pociťují.

Projekt EP pro starší pracovníky

Projekt Evropského parlamentu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci starších pracovníků

Napo: Bezpečnost s úsměvem

Seznamte se s obyčejným pracovníkem, který se stal filmovou hvězdou. Napo je hrdinou animovaného světa práce. Jeho filmy bez dialogů mají co říci jak dospělým, tak mladým pracovníkům.

ESENER: Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik

Získejte informace o tom, jak vedoucí pracovníci a zástupci zaměstnanců v celé Evropě provádějí řízení rizik BOZP na svých pracovištích.

OiRA: projekt on-line interaktivního hodnocení rizik

Seznamte se s naší zdarma dostupnou webovou aplikací, která umožňuje stále se rozrůstající síti partnerů vyvíjet nástroje pro hodnocení rizik pro malé podniky a mikropodniky na základě jejich konkrétních potřeb.