Hlavní zprávy

19/04/2018
Agentura EU-OSHA chce získat zpětnou vazbu ke svým činnostem a dosaženým výsledkům, aby mohla do budoucna zvýšit význam své práce. S tímto průzkumem nám můžete pomoci tím, že vyplníte krátký dotazník, který...
17/04/2018
Aktualizovaný oddíl webových stránek Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci poskytuje důležité informace o nebezpečných látkách na pracovišti. Uvádí hlavní právní předpisy, vysvětluje...
13/04/2018
Mít nebezpečné látky na evropských pracovištích pod kontrolou je pro ochranu pracovníků, podniků a hospodářství klíčové. Jak však může vaše organizace dosáhnout zlepšení na úrovni pracoviště? A v čem bude pro...
10/04/2018
V nové zprávě agentury EU-OSHA se zdůrazňují bezpečnostní a zdravotní rizika, jež hrozí pracovníkům v přístavech, kteří přicházejí do styku s fumigovanými přepravními kontejnery. Jedním z klíčových doporučení...
Doporučené zdroje