Hlavní zprávy

14/06/2018
Rok 2017 se vyznačoval trvalým odhodláním agentury EU-OSHA pracovat na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v celé Evropě. Byla ukončena kampaň Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku...
07/06/2018
Dvě nové publikace agentury EU-OSHA se zabývají riziky v oblasti BOZP, která vznikají na evropských pracovištích v důsledku rychlého růstu elektronického maloobchodu a rozšiřujícího se užívání léků zvyšujících...
25/05/2018
Jakým obtížím čelí ti, kteří prodělali nádorové onemocnění, při svém návratu do práce? S jakými problémy se mohou setkat jejich zaměstnavatelé? Výzkum agentury EU-OSHA se snaží odpovědět na tyto otázky a určit...
22/05/2018
Jedním z mnoha zdrojů vyvinutých v rámci kampaně Zdravé pracoviště na období 2018–2019 je elektronický nástroj agentury EU-OSHA zaměřený na nebezpečné látky a chemické výrobky. Jeho cílem je poskytovat...
Doporučené zdroje