Evropské normy

Harmonizovanou normou se rozumí norma přijatá jednou z evropských organizací pro normalizaci – Evropským výborem pro normalizaci (CEN), Evropským výborem pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) a Evropským úřadem pro telekomunikační normy (ETSI) – na základě žádosti Evropské komise.

Tzv. nový přístup představuje inovační způsob technické harmonizace rozdělením povinností mezi evropského zákonodárce a evropské orgány pro normy.

Nový přístup vychází z následujících základních zásad:

  • Evropské směrnice definují „základní požadavky“ s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany spotřebitelů nebo ochrany životního prostředí. Směrnice podle nového přístupu se opírají o článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie (původně článek 95 Smlouvy o ES), který umožňuje přijímat opatření pro zlepšení volného pohybu zboží.
  • Úkol vypracovat odpovídající harmonizované normy, které splňují základní požadavky na výrobky stanovené směrnicemi, je svěřen evropským organizacím pro normalizaci (CEN, CENELEC a ETSI).
  • Výrobky, které jsou v souladu s harmonizovanými normami, mají dle předpokladů splňovat odpovídající základní požadavky (předpoklad shody, značení CE) a členské státy musí akceptovat volný pohyb takových výrobků.
  • Uplatňování těchto norem je nadále dobrovolné. Možné jsou i alternativní normy, ale výrobci jsou pak povinni prokázat, že jejich výrobky splňují základní požadavky.

Podrobné informace o směrnicích přijatých podle nového přístupu lze najít v oddíle o směrnicích nebo na těchto internetových stránkách Evropské komise:

 

Odkazy na evropské a mezinárodní orgány pro normalizaci 

Vnitrostátní orgány pro normalizaci

Členové organizace CEN
Země Instituce / člen CEN
Rakousko Österreichisches Normungsinstitut (ON)
Belgie Bureau de Normalisation/Bureau voor Normalisatie (NBN)
Bulharsko Българският институт за стандартизация (BDS)
Kypr Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Česká republika Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Dánsko Dansk Standard (DS)
Estonsko Eesti Standardikeskus (EVS)
Finsko Suomen Standardisoimisliitto r.y. (SFS)
Francie Association Française de Normalisation (AFNOR)
Německo Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)
Řecko Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Maďarsko Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Island Islenskir Stadlar (IST)
Irsko National Standards Authority of Ireland (NSAI)
Itálie Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
Lotyšsko Latvijas Standarts (LVS)
Litva Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Lucembursko Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Nizozemsko Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norsko Norsk Standard (SN)
Polsko Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugalsko Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Rumunsko Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Slovensko Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Slovinsko Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Španělsko Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Švédsko Swedish Standards Institute (SIS)
Švýcarsko Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)

Členové organizace CENELEC  

Země Instituce / člen CEN
Rakousko Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Belgie Comité Electrotechnique Belge / Belgisch Elektrotechnisch Comité
Bulharsko Българският институт за стандартизация (BDS)
Kypr Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Česká republika Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Dánsko Dansk Standard (DS)
Estonsko Eesti Standardikeskus (EVS)
Finsko Sähkö- ja Elektroniikka-alan Kansallinen Standardointijärjestö (SESKO)
Francie Union Technique de l'Electricité
Německo Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Řecko Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Maďarsko Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Island Staðlaráð Íslands
Irsko Electro-Technical Council of Ireland Limited
Itálie Comitato Elettrotecnico Italiano
Lotyšsko Latvijas Standarts (LVS)
Litva Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Lucembursko Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Nizozemsko Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norsko Norsk Elektroteknisk Komite
Polsko Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugalsko Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Rumunsko Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Slovensko Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Slovinsko Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Španělsko Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Švédsko SEK Svensk Elstandard
Švýcarsko Electrosuisse