Napo – bezpečnost s úsměvem

Image
Napo — safety with a smile

Napo je hrdina série animovaných filmů, který odlehčenou formou představuje témata bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a prevence rizik, přičemž podněcuje diskusi.

Napo je typický zaměstnanec pracující v kterémkoli průmyslovém či jiném odvětví. Často je vystavován běžným rizikům a nebezpečným situacím na pracovišti. Aktivně se však podílí na identifikaci rizik a poskytování praktických řešení.

Napo se stal hlavním zástupcem kampaní Zdravé pracoviště agentury EU-OSHA. Mnoho z jeho filmů s těmito kampaněmi souvisí nebo je podporuje. Dokonce se na některých akcích kampaně objevuje osobně.

Filmy o Napovi

Napo se společně se svými spolupracovníky objevuje v sérii němých filmů, které umožňují lidem ze všech prostředí, kultur a všech věkových kategorií pochopit tuto postavičku a ztotožnit se s ní. Filmy se zabývají širokou škálou různých témat z oblasti BOZP, jako je:

V návaznosti na stanovená témata pravidelně vznikají nové filmy. Filmy produkuje konsorcium Napo, které tvoří několik evropských organizací působících v oblasti BOZP a agentura EU-OSHA.

Napo na pracovišti

Tyto on-line materiály mají pomoci organizacím při využívání filmů o Napovi nejen ke zvýšení povědomí o problematice BOZP, ale rovněž k podnícení diskusí mezi jejich vlastními zaměstnanci a zaměstnanci v jejich dodavatelských řetězcích. Jsou rovněž vhodné k použití v rámci odborných školení.

První série filmů nazvaná „Porozumění muskuloskeletálním poruchám“ pomáhá jednotlivcům a organizacím pamatovat na muskuloskeletální poruchy, jako jsou bolesti zad, poruchy horních končetin a poškození z přetěžování opakovanými pohyby, v rámci každého aspektu pracovního života pracovníků. Tento přístup k jejich zohlednění může organizacím pomoci vypracovat komplexní řešení na zmírnění dopadu muskuloskeletálních poruch a pomoci jim tak zajistit naplněný pracovní život jednotlivců, jejich rodin a komunit.

Napo pro učitele

Napo pomáhá také při seznamování žáků základních škol s BOZP. Agentura EU-OSHA vytvořila, za podpory konsorcia Napo, on-line soubor nástrojů týkajících se BOZP pro učitele. Poskytované vzdělávací balíčky obsahují:

  • hlavní sdělení a cíle v oblasti vzdělávání,
  • nápady na různé aktivity a on-line zdroje,
  • vzorovou přípravu na 45minutové hodiny.

Po úspěšném pilotním projektu je toto vyučování dále propracováváno a rozšiřováno po celé Evropě.

Konsorcium Napo

Konsorcium pro filmy o Napovi vzniklo na základě Evropského roku bezpečnosti a ochrany zdraví 1992–1993 a evropských filmových festivalů, které pořádala Evropská komise.

Komise podporovala filmové festivaly v přesvědčení, že je možné určit a upravit nejlepší filmy, které bude možné promítat v celé Evropské unii. Ukázalo se, že to nebude snadné. Mnoho filmů vyrobily komerční produkční společnosti, které nebyly ochotny vzdát se svých práv. Kulturní rozdíly znamenaly, že obrázky, příběhy a „vzhled a vyznění“ ztěžovaly přizpůsobení a předávání filmů přes hranice jednotlivých států.

Po filmovém festivalu ve Štrasburku v roce 1995 se sešli čtyři aktivní odborníci na komunikaci z Francie, Německa, Švédska a Spojeného království, aby probrali možnosti zadání a natočení filmu, který by bylo možné použít v celé Evropě.

The Napo Consortium currently comprises eight members: AUVA (Austria), CIOP (Poland), DGUV (Germany), EU-OSHA (Bilbao, Spain), INAIL (Italy), INRS (France), SUVA (Switzerland) and TNO (Netherlands).

Konsorcium Napo má v současnosti osm členů – AUVA (Rakousko), CIOP (Polsko), DGUV (Německo), EU-OSHA (Bilbao, Španělsko), INAIL (Itálie), INRS (Francie), SUVA (Švýcarsko) a TNO (Nizozemsko).