Vedoucí pracovníci


Výkonný ředitel

William Cockburn Salazar

William Cockburn Salazar pracuje v agentuře EU-OSHA od roku 1998. Působil zde v oblasti koordinace výzkumu a vznikajících rizik a byl odpovědný za první Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER). Od roku 2012 do roku 2021 byl vedoucím oddělení prevence a výzkumu, které má v agentuře na starosti přípravu témat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Od roku 2021 až do svého formálního jmenování výkonným ředitelem v roce 2023 vykonával funkci dočasného výkonného ředitele.

Pan Salazar získal bakalářský titul v oboru práva a magisterský titul v oboru ergonomie. Před nástupem do agentury EU-OSHA pracoval v akademickém výzkumu zaměřeném na kulturu bezpečnosti ve společnostech a v soukromém sektoru jako konzultant v oboru ergonomie a jako vedoucí výzkumu v rámci projektů v oblasti BOZP.

Prohlášení o zájmech – CV

Vedoucí odboru komunikace a propagace

Rory Harrington

Coming soon

Prozatímní vedoucí oddělení prevence a výzkumu

Vibe Westh

Coming soon

Vedoucí střediska zdrojů a služeb

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo začala v agentuře EU-OSHA pracovat v září 2023. Jako vedoucí oddělení zdrojů a služeb stojí v čele týmu, který řídí oblast lidských zdrojů, financí, zadávání zakázek, dokumentace, vnitřní kontroly a správy budov.

Před nástupem do agentury EU-OSHA paní Donianzu více než 16 let působila v Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu (EFCA) ve Vigu, nejprve jako vedoucí odboru financí a veřejných zakázek a později jako zástupkyně vedoucího oddělení zdrojů a informačních a komunikačních technologií.

Prohlášení o zájmech – životopis