Strategie v oblasti BOZP

OSH strategies

Image by ar130405 from Pixabay

Konsolidace a koordinace vnitrostátních strategií je prvním ze sedmi klíčových strategických cílů obsažených ve strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020. V tomto kontextu vyzvala Evropská komise členské státy, aby v úzké spolupráci s příslušnými zúčastněnými subjekty, včetně sociálních partnerů, přehodnotily své vnitrostátní strategie.

S přispěním „kontaktních míst pro vnitrostátní strategie“ vytvořených podle strategického rámce shromáždila agentura EU-OSHA informace, na jejichž základě vypracovala zprávu o vnitrostátních strategiích. Tato zpráva v současné době zahrnuje vnitrostátní strategie v oblasti BOZP v těchto 25 členských státech: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko. Průběžně budou do této zprávy doplňovány nové vnitrostátní strategie v oblasti BOZP.

Prohlášení týkající se obsahu v souvislosti s brexitem: Vezměte prosím na vědomí, že publikace a další materiály na těchto internetových stránkách vytvořené do 1. února 2020 se týkají období, kdy Spojené království bylo členským státem, a jsou tedy i nadále relevantní.