Glosáře agentury EU-OSHA

Vícejazyčné glosáře agentury EU-OSHA obsahují pojmy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci seskupené podle oboru nebo oblasti znalostí. Pojmy, doplněné o definice, jsou uvedeny v abecedním pořadí.

Agentura EU-OSHA vypracovala tyto glosáře v rámci kampaní Zdravé pracoviště, aby zajistila jednotné sdělování klíčových pojmů vztahujících se ke konkrétním kampaním. Glosáře obsahují určité pracovní výrazy a definice pro nejčastěji používané koncepty v daných oborech.