Co děláme

Image

Usilujeme o to, aby pracoviště v Evropě byla bezpečnější, zdravější a produktivnější – ve prospěch podniků, zaměstnanců i vlád. Ve snaze zlepšit pracovní podmínky v Evropě prosazujeme kulturu prevence rizik.

Seznamte se s agenturou EU-OSHA: podívejte se na video o nás!

Naše hlavní činnosti

 • Kampaně Zdravé pracoviště – naše dvouleté kampaně zvyšují povědomí o tématech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v celé Evropě
 • Projekt on-line interaktivního hodnocení rizik (OiRA) – poskytujeme on-line nástroje pro hodnocení rizik malým a středním podnikům, aby mohly hodnotit a řídit rizika na pracovišti
 • Průzkum ESENER – tento rozsáhlý průzkum poskytuje informace o řízení rizik BOZP na evropských pracovištích
 • OSHwiki  – on-line encyklopedie, založená na spolupráci, obsahující přesné a spolehlivé informace o BOZP
 • Projekt Prognóza – upozorňujeme na nová a vznikající rizika v oblasti BOZP a zkoumáme je prostřednictvím specializovaných prognostických projektů
 • Přehledy o BOZP – poskytujeme přehledy o konkrétních tématech BOZP a stanovujeme priority
 • Filmy o NAPOVI – série krátkých němých filmů, které odlehčenou formou pojednávají o důležitých tématech BOZP

Jak to děláme

 • Kampaně – pro zvyšování povědomí a poskytování informací o důležitosti BOZP pro zaměstnance, jednotlivé firmy a cíle evropské politiky
 • Prevence rizik – navrhováním a usnadňováním vývoje praktických nástrojů pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jim mají pomoci vyhodnocovat rizika na pracovišti a sdílet poznatky a správnou praxi v oblasti BOZP
 • Partnerství – s vládami, organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců, sítěmi a subjekty EU i soukromými podniky (klíčem k úspěchu naší práce je naše síť kontaktních míst)
 • Výzkum – pro identifikaci a hodnocení nových a vznikajících rizik na pracovišti a integraci BOZP do oblastí, jako je vzdělávání, veřejné zdraví a výzkum