Systémy varování a informování v oblasti BOZP

Charakteristika uznaných nemocí, za které bude poskytováno odškodnění, neodráží skutečnou situaci na pracovištích. Na semináři agentury EU-OSHA zaměřeném na zátěž způsobenou nemocí související s prací bylo uvedeno, že navzdory oznamovacím povinnostem a otevřeným seznamům nemocí z povolání často není zaveden systém, který by aktivně identifikoval potenciální případové zprávy o nemocech souvisejících s prací a který by se na ně zaměřoval a reagoval. Tento problém mohou pomoci překonat systémy informování, a to za pomoci sdružování zpráv od velkého počtu informovaných a vyškolených „dohlížejících“ lékařů nebo jiných vyškolených odborníků (např. zdravotní sestry v oblasti pracovního lékařství).

Monitorovací zprávy o nemocech souvisejících s prací, které se považují za včasné varování, mohou pomoci identifikovat situace nebo pracoviště, kde je zapotřebí zlepšit řízení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Agentura EU-OSHA zveřejnila průzkum týkající se systémů varování a informování, které mají pomoci zachycovat včasné známky nemocí souvisejících s prací:

Systémy varování a informování v oblasti BOZP – přehled literatury

Systémy varování a informování – odborný seminář – opatření

Přístupy týkající se varování a dozoru za účelem identifikace onemocnění souvisejících s prací v EU: Zprávashrnutí

Systémy varování a dozoru – pracovní seminář – opatření 

Přístupy týkající se varování a dozoru za účelem identifikace onemocnění souvisejících s prací v EU: prezentace pro odbornou veřejnost

Seznamte se se všemi diskusními dokumenty týkajícími se systémů varování a dozoru