Přístupy týkající se varování a dozoru za účelem identifikace onemocnění souvisejících s prací v EU – prezentace pro odborníky

Keywords:

Tato prezentace určená pro odbornou veřejnost upozorňuje na zjištění rozsáhlého projektu o přístupech týkajících se varování a dozoru za účelem identifikace vznikajících rizik v oblasti ochrany zdraví při práci a nových onemocnění souvisejících s prací.

Výzkum umožní lepší pochopení efektivních přístupů týkajících se varování a dozoru a způsobů, jakými mohou tyto přístupy podpořit tvorbu politik a fakticky podloženou prevenci nových onemocnění souvisejících s prací.

Tuto prezentaci v angličtině si můžete rovněž stáhnout z platformy Slideshare.

Stáhnout in: en | no |