Nástroje a zdroje

Zde najdete všechny naše nejdůležitější zdroje pro zvyšování informovanosti o rizicích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a řízení těchto rizik.

Platforma OiRA, která zjednodušuje posuzování a řízení bezpečnostních a zdravotních rizik na pracovišti; OSHwiki jako bohatý zdroj informací o všech aspektech BOZP; elektronické příručky, které poskytují pokyny pro správu BOZP; infografika; sada nástrojů kampaně; Napo filmy a Napo pro učitele; nástroje vizualizace dat a další praktické nástroje a pokyny.