You are here

Kontaktujte nás

Agentura připravuje, shromažďuje, analyzuje a rozšiřuje informace o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) s cílem zlepšit úroveň BOZP na pracovištích v celé EU.

Miribilla building

European Agency for Safety and Health at Work

 • 12 Santiago de Compostela
 • (Edificio Miribilla), 5th Floor
 • E-48003 Bilbao, SPAIN
 • Tel: + 34 944-358-400
 • Fax: + 34 944-358-401
 • Email: information@osha.europa.eu

 

Vezměte prosím na vědomí, že agentura:

 • nemůže poskytovat individuální poradenství jednotlivcům ve věci jejich situace v oblasti BOZP, ani se zabývat konkrétními stížnostmi na pracovní podmínky,
 • nemůže poskytovat konkrétní informace týkající se jednotlivých členských států, například jejich legislativy, norem nebo statistik,
 • nemůže z důvodu svých omezených zdrojů vyhledávat na požádání konkrétní informace. Nemáme k dispozici žádné jiné informace než ty, které naleznete na našich internetových stránkách,
 • nemůže poskytovat stanoviska ke komerčním výrobkům nebo službám či pomáhat s jejich uváděním na trh,
 • neorganizuje vzdělávací kurzy na téma BOZP, ani nevydává k takovýmto kurzům osvědčení,
 • neodpovídá za vypracování právních předpisů EU.

Co se týče dalších témat, níže naleznete některé alternativní zdroje informací.

Jestliže tato standardní odpověď nezodpověděla váš dotaz, doporučujeme, abyste se podívali do oddílu častých dotazů nebo nám zaslali zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře. Můžete nám napsat v kterémkoli úředním jazyce EU, mějte však na paměti, že může dojít k prodlení při překládání vaší zprávy a naší odpovědi. Je pravděpodobné, že na zprávy napsané anglicky odpovíme rychleji, neboť anglicky hovoří všichni zaměstnanci agentury. Naší snahou je odpovídat na dotazy co nejrychleji.

Další zdroje užitečných informací

Pokud váš dotaz nespadá do oblasti činnosti agentury, můžete se pokusit najít odpověď na některé z následujících internetových stránek nebo u některé z následujících organizací:

Členské státy

Dotazy týkající se konkrétního členského státu: navštivte internetové stránky příslušného kontaktního místa.

Právní předpisy

Informace o právních předpisech: navštivte internetové stránky Eur-Lex Komise, které poskytují bezplatný přístup k právním předpisům (včetně smluv, judikatury, legislativních návrhů atd.) ve 20 úředních jazycích EU.

Statistiky

Nejprve navštivte naše internetové stránky se statistickými údaji na úrovni EU. Evropská komise má vlastní službu poskytující statistické informace, Eurostat: příslušné statistiky naleznete v oddíle „Population and social conditions“ (Obyvatelstvo a sociální podmínky), pododdíle „Health“ (Zdraví).

Otázky veřejného zdraví

GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin

Technické normy

CEN

Evropská komise

Internetové stránky Evropské komise. Můžete rovněž využít službu Europe Direct, kde vám poradí, na koho se můžete obrátit. Zavolejte na telefonní číslo 00 800 67 89 10 11, které je bezplatné ve všech členských státech EU a na němž můžete hovořit s operátorem ve vašem jazyce.

Služba Europe Direct

Služba Europe Direct

Evropský veřejný ochránce práv

Evropský veřejný ochránce práv

Evropský parlament

Evropský parlament

Rada Evropské unie

Rada Evropské unie