Kontaktujte nás

Agentura EU-OSHA připravuje, shromažďuje, analyzuje a předává informace o otázkách BOZP s cílem zlepšit úroveň BOZP na pracovištích v celé EU.

Naše internetové stránky poskytují možnost plného vyhledávání a komplexně pokrývají otázky BOZP. Doporučujeme vám zkusit vyhledat informace na internetových stránkách naší agentury a na stránce OSHwiki.  

Pokud se vám však nepodaří nalézt konkrétní informace, které hledáte, podívejte se, zda se váš dotaz neobjevuje mezi níže uvedenými často kladenými otázkami, a pokud ne, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře.

Budeme se snažit vám v rámci našich omezených zdrojů odpovědět do dvou týdnů. Můžete nám napsat v kterémkoli úředním jazyce Evropské unie. Mějte však na paměti, že může dojít k prodlení při překládání vaší zprávy a naší odpovědi. Zprávy v angličtině budou pravděpodobně zodpovězeny rychleji, protože všichni naši zaměstnanci hovoří anglicky. Naší snahou je odpovídat na dotazy co nejrychleji.

Image
miribilla building

 

European Agency for Safety and Health at Work
12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, ŠPANĚLSKO

E-mail: information at osha dot europa dot eu

Jak se s námi spojíte

 

Brussels Liaison Office
European Agency for Safety and Health at Work,
Square de Meeûs 38/40,
1000 Brussels, Belgie
Tel.: +32 2 401 68 59
Fax: +32 2 401 68 68
E-mail: obrien at osha dot europa dot eu

 ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Prohlášení o ochraně údajů pro přístup návštěvníků do agentury

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 • 1. Kde mohu získat radu ohledně problému v oblasti bezpečnosti a zdraví souvisejícího s mými pracovními podmínkami?

  Agentura EU-OSHA je informačním subjektem a na jejích internetových stránkách můžete nalézt užitečné informace a tipy týkající se různých zdravotních problémů souvisejících s prací, jako je stres, obtěžování, kožní onemocnění atd.

  Agentura EU-OSHA však bohužel není oprávněna poskytovat poradenství v konkrétní situaci týkající se BOZP ani zasahovat v právních věcech nebo do činnosti místních či vnitrostátních orgánů. V takových případech vám doporučujeme, abyste se nejdříve obrátili na své národní kontaktní místo.

  To vás spojí s vnitrostátním subjektem či orgánem, který vám může pomoci.

 • 2. Jak mohu požádat o odškodné za pracovní úraz nebo onemocnění z povolání?

  Systémy odškodňování se v jednotlivých členských státech liší a závisejí na odvětví, ve kterém pracujete, a na vaší pracovní činnosti a profesním postavení. Konkrétní informace pro jednotlivé členské státy lze získat prostřednictvím národních kontaktních míst a obecné informace pro státní příslušníky Evropské unie žijící a pracující v zahraničí pak prostřednictvím Evropské komise.

 • 3. Je agentura EU-OSHA odpovědná za iniciativy v oblasti politiky EU týkající se BOZP a jejich provádění?

  EU-OSHA je informační agenturou Evropské unie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Naše práce přispívá ke strategickému rámci Evropské komise pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014–2020 a dalším příslušným strategiím a programům EU, jako je Evropa 2020. Agentura EU-OSHA se nicméně nepodílí na tvorbě evropských právních předpisů nebo politik, neboť to je úkolem Evropské komise. Agentura neodpovídá ani za kontrolu pracovišť či prosazování evropských nebo vnitrostátních právních předpisů.

 • 4. Kde mohu nalézt statistiky na úrovni EU týkající se pracovních úrazů nebo onemocnění z povolání a souvisejících nákladů?

  Informace o statistikách, výsledky průzkumů a další užitečné odkazy naleznete v sekci Průzkumy a statistiky těchto internetových stránek. Průzkumy ESENER agentury EU-OSHA zkoumají, jak evropská pracoviště řídí rizika BOZP v praxi.

  Evropská komise má svůj vlastní útvar pro statistické informace, Eurostat. Odkazy, které pro vás mohou být zajímavé, jsou mimo jiné tyto:

 • 5. Kde mohu nalézt vnitrostátní statistiky, normy a právní předpisy? A budou tyto informace k dispozici v různých jazycích EU?

  Některé informace o vnitrostátních právních předpisech v oblasti BOZP naleznete na našich stránkách. Kromě toho vám s tím, kde nalézt další informace, bude schopno poradit také vaše národní kontaktní místo. Řada informací, které se objevují na internetových stránkách kontaktních míst, je k dispozici v jazyce příslušné země. Kromě toho většina členských států poskytuje některé informace v angličtině.

 • 6. Kde mohu nalézt informace o právních předpisech Evropské unie v oblasti BOZP?

  Informace o směrnicích, pokynech a normách EU v oblasti BOZP seřazené podle témat jsou uvedeny v sekci Právní předpisy v oblasti bezpečnosti a zdraví těchto internetových stránek. Plné znění směrnic EU ve všech jazycích EU a další informace lze nalézt na internetových stránkách Evropské komise Eur-Lex.

  Je dobré mít na paměti, že evropské směrnice stanoví minimální požadavky a členské státy mohou při provedení směrnic týkajících se BOZP do vnitrostátního práva přijmout přísnější pravidla, a proto se mohou požadavky v jednotlivých členských státech lišit.

 • 7. Jak mohu získat kopie dokumentů uvádějících evropské normy?

  Národní členové evropských normalizačních organizací prodávají evropské normy jako státní normy a návrhy norem. Další informace lze získat od Evropského výboru pro normalizaci.

 • 8. Jak mohu získat kopie zpráv vypracovaných agenturou EU-OSHA?

  Všechny naše publikace jsou k dispozici v sekci Publikace těchto internetových stránek. Je možné si je přečíst on-line či si je zdarma stáhnout. Tištěné kopie si lze objednat prostřednictvím internetové stránky EU Bookshop.

 • 9. Mohu reprodukovat materiály vypracované agenturou EU-OSHA?

  Ano, pokud se o agentuře EU-OSHA zmíníte tímto způsobem:

  © Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), [datum]. Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje.

  Bez výslovného povolení agentury EU-OSHA by neměly být provedeny žádné podstatné změny textu nebo ilustrací.

 • 10. Kde mohu nalézt materiály pro školení?

  Ačkoli agentura EU-OSHA neposkytuje žádné materiály určené speciálně pro školení, informace o příslušných tématech lze nalézt v naší sekci Témata a některé naše publikace obsahují případové studie o školení. Kromě toho jsou k dispozici prezentace ve formátu PowerPoint, které by bylo možné uzpůsobit pro školení, a to na stránce https://es.slideshare.net/euosha/presentations

  Výborným souborem materiálů pro školení jsou série krátkých němých animovaných filmů s postavou jménem Napo. Tyto filmy si můžete stáhnout na internetových stránkách Napo. Mohou sloužit jako zábavný úvod k tématům BOZP vybízející k diskusi. Zdarma je k dispozici také modul „Napo pro učitele“ určený pro on-line výuku základů BOZP na základních školách. 

  Kromě toho lze nalézt informace o výuce ve školách a dalším vzdělávání v sekci Zahrnutí problematiky BOZP do vzdělávání těchto internetových stránek.

  K dalším kvalitním zdrojům informací patří národní kontaktní místa, Evropská nadace odborného vzdělávání, Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání) a ENETOSH  (Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

 • 11. Může agentura EU-OSHA podporovat nebo propagovat komerční produkt či službu?

  Agentura EU-OSHA bohužel nemůže podporovat ani propagovat komerční produkty či služby.

 • 12. Měla by agentura EU-OSHA zájem o financování mého projektu?

  Finanční podporu externím projektům v zásadě neposkytujeme.

  Cílem dokumentu „EU funding opportunities for EU-OSHA stakeholders“ (Možnosti financování ze strany EU pro zúčastněné subjekty agentury EU-OSHA) je poskytnout informace o financování v EU v souvislosti s BOZP. Kromě toho Generální sekretariát Evropské komise poskytuje obecný přehled grantů a úvěrů poskytovaných Evropskou unií a Evropská komise obecný přehled veřejných zakázek a financování.

  Souvisí-li váš projekt s BOZP na vnitrostátní úrovni, doporučujeme vám kontaktovat vaše národní kontaktní místo.