Nádorová onemocnění související s prací

Jedním z největších zdravotních problémů, kterým čelí pracoviště v celé Evropě a na celém světě, jsou nádorová onemocnění související s prací. V EU a dalších rozvinutých zemích jim v roce 2015 bylo přičítáno odhadem 53 % všech úmrtí souvisejících s prací. Podle plánu týkajícího se karcinogenů z roku 2016 se každý rok v EU v důsledku expozice karcinogenům při práci objeví přibližně 120 000 případů nádorových onemocnění souvisejících s prací, což má za následek přibližně 80 000 úmrtí ročně.

Radiace, stres a další faktory, které souvisí s organizací práce a pracovními podmínkami, jsou však spojovány i s nádorovými onemocněními souvisejícími s prací. Nová zjištění naznačují, že nádorové onemocnění může způsobovat i expozice látkám narušujícím činnost endokrinních žláz (např. některé pesticidy) nebo nanomateriálům při výkonu povolání.

Tyto alarmující statistiky vyžadovaly konkrétní opatření. V roce 2017 se Evropská komise zavázala chránit pracovníky před rakovinou z povolání, a to prostřednictvím iniciativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Toho bylo zčásti dosaženo revidováním směrnice o karcinogenech a mutagenech za účelem stanovení limitů expozice, pokud jde o běžné chemikálie způsobující nádorová onemocnění na pracovištích v Evropě.

Prohlédněte si náš projekt: Průzkum expozice evropských pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění