Nádorová onemocnění související s prací

Jedním z největších zdravotních problémů kterým čelí pracoviště po celé Evropě a na celém světě, jsou nádorová onemocnění související s prací. V EU a v ostatních rozvinutých zemích odpovídají odhadem za 53 % všech úmrtí souvisejících s prací. Podle plánu týkajícího se karcinogenů dochází každý rok v důsledku expozice karcinogenům při práci v EU k 120 000 případům nádorového onemocnění souvisejícího s prací, což vede každoročně k cca 80 000 úmrtím.

Radiace, stres a další faktory, které souvisí s organizací práce a pracovními podmínkami, jsou však spojovány i s nádorovými onemocněními souvisejícími s prací. Nová zjištění naznačují, že nádorové onemocnění může způsobovat i expozice látkám narušujícím činnost endokrinních žláz (např. některé pesticidy) nebo nanomateriálům při výkonu povolání.

Tyto alarmující statistiky vyžadovaly konkrétní opatření. V nové iniciativě v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se Evropská komise zavázala k ochraně pracovníků před nádorovými onemocněními, která souvisejí s prací. Toho bude zčásti dosaženo revidováním směrnice o karcinogenech a mutagenech za účelem stanovení limitů expozice, pokud jde o běžné chemikálie způsobující nádorová onemocnění na pracovištích v Evropě.