Informační list: Karcinogeny při práci

Keywords:

Tento informační list, který společně vypracovali všichni partneři plánu týkajícího se karcinogenů, poskytuje stručné praktické rady, jak se vyhnout rizikům plynoucím z karcinogenů na pracovišti. Byl navržen v podobě přehledného referenčního dokumentu ke každodennímu použití, přičemž v úvodu definuje karcinogeny v pracovním prostředí a nastiňuje rizika, která vyvolávají.

Následně se zabývá specifickými právními požadavky, jakými jsou hodnocení rizik, hierarchie preventivních opatření v souvislosti s karcinogeny a limitní hodnoty expozice na pracovišti. Poskytuje rovněž informace o opatřeních uplatňovaných při údržbě a incidentech a o tom, jak rozpoznat zvláště ohrožené pracovníky.

Obsahuje odkazy na užitečné nástroje a pokyny a informace o plánu týkajícím se karcinogenů – tedy vše, co potřebujete k řízení rizik vyplývajících z karcinogenů při práci.

Stáhnoutin: bg | cs | da | de | el | en | fi | fr | is | lt | mt | nl | no | pt | sk | sl |