OSH barometr vizualizace dat nástroj

© EU-OSHA

Tento nástroj je oficiálním zdrojem informací o stavu a trendech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v evropských zemích.

Ukazatele

Prozkoumejte a srovnejte údaje mapující celou řadu tematických oblastí pro EU a pro jednotlivé země.

Všeobecné informace: Informujte se o orgánech působících v oblasti BOZP a o hospodářském a odvětvovém profilu či profilu pracovní síly.

Řízení BOZP: Přečtěte si více o přístupech jednotlivých zemí ke strategii v oblasti BOZP a k sociálnímu dialogu o bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti.

Výsledky v oblasti BOZP: Získejte více informací například o pracovních úrazech, pracovních podmínkách, zastoupení pracovníků a o tom, jak pracovníci vnímají tematiku zdraví.

Infrastruktura v oblasti BOZP: Přečtěte si více o statistických údajích, průzkumech a výzkumných kapacitách v oblasti BOZP v jednotlivých zemích a o tom, jakým způsobem daná země prosazuje právní předpisy upravující BOZP.

Používání nástroje pro vizualizaci dat

Využijte tohoto nástroje k vizualizaci a srovnání kvantitativních údajů. Projděte si popisy a odkazy na další informace ke kvalitativním údajům.

Tento nástroj vám umožňuje:

  • zobrazit si hlavní ukazatele v podobě infografiky,
  • porovnat ukazatele dvou zemí nebo ukazatel konkrétní země s hodnotou pro EU,
  • vytvářet a stahovat grafické objekty nebo je exportovat jako soubory ve formátu Excel,
  • stahovat podrobné zprávy o jednotlivých zemích nebo zprávy o konkrétních tématech, například o vnitrostátních strategiích,
  • sdílet obsah přímo na sociálních médiích.

Zdroje údajů

Údaje pocházejí od vlád, statistických úřadů a z evropských průzkumů a výzkumných projektů.

O BOZP barometru

Barometr je výsledkem spolupráce agentury EU-OSHA, GŘ EMPL a vnitrostátních kontaktních míst tohoto generálního ředitelství. Více informací o použité metodice

Nástroj je průběžně aktualizován a revidován za účelem dalšího rozvoje.

Seznamte se s tímto nástrojem