Nástroj pro vizualizaci dat – barometr BOZP

Tento nástroj je oficiálním zdrojem informací o stavu a trendech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v evropských zemích.

Ukazatele

Prozkoumejte a srovnejte si údaje mapující celou řadu tematických oblastí na úrovni EU i jednotlivých zemí.

Všeobecné informace: Najdete zde informace o orgánech působících v oblasti BOZP a profilech zaměřených na ekonomiku, odvětví a pracovní sílu.

Řízení BOZP: Přečtěte si více o přístupech jednotlivých zemí ke strategiím v oblasti BOZP a k sociálnímu dialogu o bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti.

Výsledky v oblasti BOZP: Získejte více informací například o pracovních úrazech, pracovních podmínkách, zastoupení pracovníků a o tom, jak pracovníci vnímají tematiku zdraví.

Infrastruktura v oblasti BOZP: Více informací o statistických údajích, průzkumech a výzkumných kapacitách v oblasti BOZP v jednotlivých zemích a o tom, jakým způsobem daná země prosazuje právní předpisy upravující BOZP.

Používání nástroje pro vizualizaci dat

Využijte tohoto nástroje k vizualizaci a srovnání kvantitativních údajů. Projděte si popisy a odkazy na další informace ke kvalitativním údajům.

Tento nástroj vám umožňuje:

  • zobrazit si hlavní ukazatele v podobě infografiky,
  • porovnat ukazatele dvou zemí nebo ukazatel konkrétní země s hodnotou pro EU,
  • vytvářet a stahovat grafické objekty nebo je exportovat jako soubory ve formátu Excel,
  • stahovat podrobné zprávy o jednotlivých zemích nebo zprávy o konkrétních tématech, například o vnitrostátních strategiích,
  • sdílet obsah přímo na sociálních médiích.

Zdroje údajů

Údaje pocházejí od vlád, statistických úřadů a z evropských průzkumů a výzkumných projektů.

O barometru BOZP

Barometr je výsledkem spolupráce agentury EU-OSHA, GŘ EMPL a národních kontaktních míst tohoto generálního ředitelství. Více informací o použité metodice

Nástroj je průběžně aktualizován a revidován za účelem dalšího rozvoje.

Seznamte se s ním