Nástroj pro vizualizaci dat – barometr BOZP

Tento nástroj je oficiálním zdrojem informací o stavu a trendech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v evropských zemích.

Ukazatele

Prozkoumejte a porovnejte údaje mapující celou řadu tematických oblastí v EU a v jednotlivých zemích.

Všeobecné informace: Informujte se o orgánech působících v oblasti BOZP a o hospodářském a odvětvovém profilu či profilu pracovní síly.

Řízení BOZP: Podívejte se na unijní a vnitrostátní předpisy a seznamte se s přístupy jednotlivých zemí ke strategii v oblasti BOZP a k sociálnímu dialogu o bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti.

Pracovní podmínky a prevence: Informujte se o rizicích na pracovišti, prevenci ve společnostech, zapojení zaměstnanců a kultuře BOZP a povědomí o zdraví.

Úrazy, nemoci a duševní pohoda: Informujte se o pracovních úrazech, ať již smrtelných, či nikoli, o nemocech nebo zraněních souvisejících s prací a o tom, jak pracovníci vnímají zdraví.

Infrastruktura v oblasti BOZP: Seznamte se se statistikami, průzkumy a výzkumnými kapacitami v oblasti BOZP a zjistěte, jak jednotlivé země prosazují právní předpisy v oblasti BOZP. V tomto oddíle naleznete rovněž informace o mezinárodních organizacích a programech.

Používání nástroje pro vizualizaci dat

Využijte tohoto nástroje k vizualizaci a porovnání kvantitativních údajů. Projděte si popisy a odkazy na další informace týkající se kvalitativních údajů.

Tento nástroj vám umožňuje:

  • zobrazit si hlavní ukazatele v podobě infografiky,
  • porovnávat údaje za určitou zemi s jednou nebo dvěma jinými zeměmi, EU nebo předchozími roky,
  • vytvářet a stahovat grafické objekty nebo je exportovat jako soubory ve formátu Excel,
  • stahovat podrobné zprávy o jednotlivých zemích nebo zprávy o konkrétních tématech, například o vnitrostátních strategiích,
  • sdílet obsah přímo na sociálních médiích.

Zdroje údajů

Údaje pocházejí od vlád, statistických úřadů a z evropských průzkumů a výzkumných projektů těchto subjektů:

O barometru BOZP

Barometr je výsledkem spolupráce agentury EU-OSHA, GŘ EMPL a národních kontaktních míst tohoto generálního ředitelství. Více informací o použité metodice.

Nástroj je průběžně aktualizován a revidován za účelem dalšího rozvoje.

Seznamte se s ním