Zakládající nařízení agentury EU-OSHA

Právním základem činností agentury je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/126 ze dne 16. ledna 2019 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94.

Přečtěte si toto nařízení.