You are here

Zakládající nařízení agentury EU-OSHA

Právním základem pro činnost agentury je nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 a související změny.

Přečtěte si konsolidované znění nařízení.