O agentuře EU-OSHA

Zjistěte, kdo jsme, co děláme, jak jsme organizováni a jaká je naše vize a poslání.

EU-OSHA je informační agenturou Evropské unie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Naše činnost přispívá ke strategickému rámci Evropské komise pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2021–2027 a dalším příslušným strategiím a programům EU.

V tomto oddíle si můžete přečíst o našich hlavních činnostech a mechanismech pro správu agentury. Naše tisková kancelář vám nabízí veškerou podporu, kterou potřebujete v otázkách BOZP. Kontaktujte nás nebo si přečtěte nejnovější články. Můžete také získat více informací o národních kontaktních místech, které s námi spolupracují na dosahování našich cílů. Možná byste s námi chtěli spolupracovat i vy? Ať již se chcete zúčastnit nabídkového řízení nebo se ucházet o práci, potřebné informace naleznete v tomto oddíle.