Národní kontaktní místa

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je organizací sítí „kontaktních míst“ v každém členském státě EU i ve státech Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a v kandidátských a potenciálních kandidátských zemích. A agentura EU-OSHA tak umožňuje rozsáhlejší sdílení informací a díky tomu je mnohem úspěšnější ve vytváření zdravějších, bezpečnějších a produktivnějších pracovních míst.

Kontaktní místo určuje vláda a je oficiálním zástupcem agentury v dané zemi. Obvykle se jedná o příslušné vnitrostátní orgány pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které nejvyšší měrou přispívají při provádění pracovních programů agentury EU-OSHA.

Všechna kontaktní místa řídí svou vlastní tripartitní síť, kterou tvoří orgány státní správy a zástupci organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců. Tato síť přispívá k práci agentury EU-OSHA a představuje mechanismus k šíření produktů a informací zainteresovaným subjektům na vnitrostátní úrovni. Kontaktní místa jsou navíc aktivní při plánování a provádění kampaní agentury EU-OSHA i při nominování národních odborníků do skupin agentury a na její semináře.