Rakousko

Odpovědnost za ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků je v Rakousku rozdělena mezi různé subjekty. Právním základem pro tuto ochranu je zákon na ochranu pracovníků (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz) a související právní předpisy. Za kontrolu dodržování právních předpisů v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků odpovídá pracovní inspekce, inspektorát práce pro oblast dopravy, regionální inspektoráty práce pro oblast zemědělství a lesního hospodářství a rovněž organizace, které odpovídají za pracovníky ve veřejné správě. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách inspektorátu práce.Zaměstnavatelé odpovídají za provádění preventivních opatření, při kterém se jim dostává podpory ze strany sociálních partnerů a organizací sociálního zabezpečení.Roli národního kontaktního místa plní Spolkové ministerstvo práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitele, pod které spadají rovněž inspektoráty práce. V rakouské síti jsou zastoupeni všichni důležití aktéři, kteří jsou rovněž zapojeni do veškerých příslušných oblastí činnosti agentury.


Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend
Untere Donaustraße 13-15
1020 Wien
Rakousko
Contact person:
Martina HÄCKEL-BUCHER
Tel: +43 171100630661
E-mailová adresa: AT [dot] FocalPoint [at] bmafj [dot] gv [dot] at