Rakousko

Odpovědnost za ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků je v Rakousku rozdělena mezi různé subjekty. Právním základem pro tuto ochranu je zákon na ochranu pracovníků (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz) a související právní předpisy. Za kontrolu dodržování právních předpisů v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků odpovídá pracovní inspekce, inspektorát práce pro oblast dopravy, regionální inspektoráty práce pro oblast zemědělství a lesního hospodářství a rovněž organizace, které odpovídají za pracovníky ve veřejné správě. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách inspektorátu práce.

Zaměstnavatelé odpovídají za provádění preventivních opatření, při kterém se jim dostává podpory ze strany sociálních partnerů a organizací sociálního zabezpečení.

Kontaktním místem je spolkové ministerstvo práce, pod které spadá rovněž inspektorát práce. Všichni významní aktéři jsou v rakouské síti zastoupeni a zapojeni do všech záležitostí týkajících se agentury.

Focal points' contact details

 • Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
  Favoritenstrasse 7
  1040
  Wien
  Austria
  Contact person: Martina HÄCKEL-BUCHER
  E-mail address:
  Martina.Haeckel-Bucher [at] bmaw.gv.at