Rakousko

Odpovědnost za ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků je v Rakousku rozdělena mezi různé subjekty. Právním základem pro tuto ochranu je zákon na ochranu pracovníků (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz) a související právní předpisy. Za kontrolu dodržování právních předpisů v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků odpovídá pracovní inspekce, inspektorát práce pro oblast dopravy, regionální inspektoráty práce pro oblast zemědělství a lesního hospodářství a rovněž organizace, které odpovídají za pracovníky ve veřejné správě. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách inspektorátu práce.Zaměstnavatelé odpovídají za provádění preventivních opatření, při kterém se jim dostává podpory ze strany sociálních partnerů a organizací sociálního zabezpečení.Roli národního kontaktního místa plní Spolkové ministerstvo práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitele, pod které spadají rovněž inspektoráty práce. V rakouské síti jsou zastoupeni všichni důležití aktéři, kteří jsou rovněž zapojeni do veškerých příslušných oblastí činnosti agentury.


Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Stubenring 1
1010 Wien
Rakousko
Contact person:
Martina HÄCKEL-BUCHER
Tel: +43 1711 0022 74
E-mailová adresa: AT [dot] FocalPoint [at] sozialministerium [dot] at