Dánsko

Dánský úřad pro pracovní prostředí je koordinátorem spolupráce s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Působí pod záštitou ministerstva práce a je zodpovědný za zajištění souladu s právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které platí pro všechna povolání v Dánsku. Existují však určitá odvětví opravňující v otázkách předpisů a jejich prosazování jiné úřady.Jsou to: • Dánská energetická agentura dohlížející na zařízení, které je umístěno na širém moři.
 • Dánský námořní úřad dohlížející na lodní dopravu.
 • Dánský úřad pro civilní letectví dohlížející na letectví.

Úřad pro pracovní prostředí napomáhá při zajišťování bezpečného, zdravého a neustále se zlepšujícího pracovního prostředí prostřednictvím efektivní kontroly, příslušných předpisů a informací. Pokud úřad zjistí, že právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebyly dodrženy, může uložit různé sankce. Úřad také ve spolupráci s partnery na trhu práce navrhuje příkazy a instrukce. Má sídlo v Kodani, kde sídlí také dvě z jeho šesti středisek. Úřad pro pracovní prostředí je koordinátorem spolupráce s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.


Focal points' contact details

 • Danish Working Environment Authority
  Landskronagade 33
  2100
  Copenhagen
  Denmark
  Contact person: Anne-Marie VON BENZON
  E-mail address:
  avb [at] at.dk