Maďarsko

Maďarská vláda pověřila ministra pro politiku zaměstnanosti a okresní úřady samosprávných župních úřadů a úřadu hlavního města plněním správních povinností jakožto orgány pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pro pracovní záležitosti.

Okresní úřady samosprávných župních úřadů / úřadu hlavního města jsou územními správními orgány státu, které provádějí inspekce BOZP, přičemž odbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci ministerstva financí udílí mimo jiné odborné pokyny inspekčním orgánům BOZP a aktivně přispívá k přípravě a vypracovávání právních předpisů týkajících se BOZP. Odbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci navíc působí jako národní kontaktní místo Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a v rámci této funkce spolupracuje se sociálními partnery.

Na bezpečnost na pracovištích souvisejících s těžbou dohlíží samostatná organizace (Maďarská hornická a geologická služba).

Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

Ministry of Finance, Department of Occupational Safety and Health
József nádor tér 2-4
1051 Budapest
Maďarsko
Contact person:
Katalin BALOGH
Tel: +36 18963015
E-mailová adresa: katalin [dot] balogh [at] pm [dot] gov [dot] hu