Maďarsko

Maďarská vláda pověřila ministra pro politiku zaměstnanosti a okresní úřady samosprávných župních úřadů a úřadu hlavního města plněním správních povinností jakožto orgány pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pro pracovní záležitosti.

Okresní úřady samosprávných župních úřadů / úřadu hlavního města jsou územními státními správními orgány, které provádějí inspekce BOZP, přičemž odbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci ministerstva národního hospodářství udílí mimo jiné odborné pokyny inspekčním orgánům v oblasti BOZP a aktivně přispívá k přípravě a vypracovávání právních předpisů týkajících se BOZP. Odbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci navíc působí jako národní kontaktní místo Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a v rámci této funkce spolupracuje se sociálními partnery.

Na bezpečnost na pracovištích souvisejících s těžbou dohlíží samostatná organizace (Úřad pro dohled nad regulovanými činnostmi).

Focal points' contact details