You are here

Maďarsko

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v Maďarsku spadá do působnosti ministerstva sociálních věcí a zaměstnanosti. Ministerstvem řízený Maďarský inspektorát práce sleduje dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Maďarský inspektorát práce aktivně přispívá k přípravě a vypracování právních předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kromě toho je národním kontaktním místem Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a v této funkci spolupracuje se sociálními partnery.Ústředí Maďarského inspektorátu práce sídlí v Budapešti a využívá podpory sedmi oblastních inspektorátů práce. Kromě kontrolní činnosti se inspektoráty práce zabývají i širokou škálou poradenských činností. Bezpečnost na pracovištích souvisejících s důlní činností kontroluje samostatná organizace (Maďarský důlní a geologický úřad).


Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

Ministry for National Economy - Dep. of Labour Inspection OSH
Kálmán I.u.2.
1054 Budapest
Maďarsko
Contact person:
Katalin BALOGH
Tel: 18963015
E-mailová adresa: katalin [dot] balogh [at] ngm [dot] gov [dot] hu