Itálie

Institucionální systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Itálii zajišťuje ministerstvo práce a zdravotnictví ve spolupráci s regionálními koordinačními výbory a sociálními partnery. Mezi povinnosti těchto orgánů patří poskytování poradenství v legislativní oblasti, provádění dohledu, podpora ochrany zdraví a poskytování pomoci podnikům.


Národní informační systém prevence na pracovišti (SINP), který tvoří ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo vnitra, regiony a autonomní provincie Trento a Bolzano, Národní ústav pro pojištění proti pracovním úrazům (INAIL) a za přispění Národní rady pro hospodářství a práci (CNEL) dále společné orgány a instituce působící v tomto odvětví, byl zřízen za účelem usměrňování, plánování a hodnocení efektivity prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání a dále podpory dohledu nad činnostmi v této oblasti prostřednictvím rozšiřování specifických archivů a vytváření jednotných databází.


Italským národním kontaktním místem je Inail, který koordinuje vnitrostátní síť Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.


Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Piazzale Giulio Pastore, 6
00144 Rome
Itálie
Contact person:
Ester ROTOLI
Tel: +39 06 54874196
E-mailová adresa: f [dot] grosso [at] inail [dot] it