Švýcarsko

Ve Švýcarsku existují dva hlavní právní předpisy upravující oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zákoník práce upravuje pracovní dobu, ochranu zdraví, normy budování pracoviště a ochranu osobnosti. Zákon o úrazovém pojištění se zabývá prevencí pracovních úrazů a nemocí, které jsou téměř plně způsobeny prací. Právní předpisy prosazují kantonální inspektoráty práce, úřady SUVA (hlavní úřad pro úrazové pojištění) a státní sekretariát pro hospodářské věci (Seco). Koordinační komise (EKAS) provádí dohled nad kontrolním systémem prevence úrazů a zajišťuje jeho financování.Sociální partneři jsou zastoupeni v komisi EKAS a ve Federální komisi práce, která připravuje právní předpisy v oblasti obecné ochrany zdraví.Podniky s vyšším rizikem úrazu a více než deseti zaměstnanci musí konzultovat služby bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


Focal points' contact details

 • State Secretariat for economic affairs SECO
  Holzikofenweg 36
  3003
  Bern
  Switzerland
  Contact person: Vesna SORMAZ
  E-mail address:
  vesna.sormaz [at] seco.admin.ch