Švýcarsko

Ve Švýcarsku existují dva hlavní právní předpisy upravující oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zákoník práce upravuje pracovní dobu, ochranu zdraví, normy budování pracoviště a ochranu osobnosti. Zákon o úrazovém pojištění se zabývá prevencí pracovních úrazů a nemocí, které jsou téměř plně způsobeny prací. Právní předpisy prosazují kantonální inspektoráty práce, úřady SUVA (hlavní úřad pro úrazové pojištění) a státní sekretariát pro hospodářské věci (Seco). Koordinační komise (EKAS) provádí dohled nad kontrolním systémem prevence úrazů a zajišťuje jeho financování.Sociální partneři jsou zastoupeni v komisi EKAS a ve Federální komisi práce, která připravuje právní předpisy v oblasti obecné ochrany zdraví.Podniky s vyšším rizikem úrazu a více než deseti zaměstnanci musí konzultovat služby bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

State Secretariat for economic affairs SECO
Holzikofenweg 36
3003 Bern
Švýcarsko
Contact person:
Vesna SORMAZ
Tel: +41 58 463 89 68
E-mailová adresa: vesna [dot] sormaz [at] seco [dot] admin [dot] ch