Švédsko

Švédská agentura pro odborné znalosti o pracovním prostředí – Mynak je od roku 2019 švédským národním kontaktním místem Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jmenovaným švédskou vládou a parlamentem.

Mynak v rámci své úlohy kontaktního místa koordinuje zástupce vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců s cílem posílit vnitrostátní a mezinárodní činnost v odvětví bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Švédská agentura pro odborné znalosti o pracovním prostředí je vnitrostátním znalostním centrem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a plní tyto úkoly:

 • shromažďuje, kompiluje a šíří již existující poznatky o práci a pracovním prostředí získané výzkumem,
 • hodnotí a analyzuje dopady zavedených reforem a vládních iniciativ,
 • pomáhá určovat a řešit mezery ve znalostech a oblasti dalšího vývoje,
 • sleduje a propaguje rozvíjení poznatků na vnitrostátní a mezinárodní úrovni,
 • sleduje a podporuje vývoj organizací zabývajících se ochranou zdraví při práci.

Focal points' contact details

 • Swedish Agency for Work Environment Expertise
  Norra Slottsgatan 8
  803 20
  Gävle
  Sweden
  Contact person: Therese FLORENTIN
  E-mail address:
  Therese.Florentin [at] mynak.se