Švédsko

Švédská vláda a parlament nás, Švédský úřad pro pracovní prostředí, pověřily úkolem, abychom zajistili, že pracovní prostředí vyhovuje požadavkům stanoveným v právních předpisech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aby mohl každý pracovat v dobrém a neustále se zlepšujícím prostředí. Švédský zákon o pracovním prostředí je rámcový zákon. Podrobnější ustanovení budou uvedeny v právních předpisech, které vydáme. Působíme také jako švédské kontaktní místo Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a koordinujeme v síti partnerů zástupce vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců.Zastupujeme švédskou vládu v Poradním výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jedná se o tripartitní výbor, který pomáhá Evropské komisi při přípravě, provádění a vyhodnocování všech činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Také jsme zastoupeni ve Výboru vedoucích inspektorů bezpečnosti práce, který radí Evropské komisi a skládá se z vysokých představitelů z úřadů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo odpovídajících úřadů v jednotlivých členských státech.


Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

Swedish Agency for Work Environment Expertise
Drottninggatan 9
803 20 Gävle
Švédsko
Contact person:
Anna MANNIKOFF
E-mailová adresa: anna [dot] mannikoff [at] mynak [dot] se