Norsko

Cílem norského zákona o pracovním prostředí je zajistit bezpečné podmínky zaměstnávání, bezpečné pracovní prostředí a smysluplnou pracovní situaci pro všechny zaměstnance.
Samotné podniky jsou odpovědné za prevenci pracovních úrazů a poškození zdraví.Povinností zaměstnavatelů je zajistit, aby pracovní prostředí a bezpečnost byly na přiměřené a uspokojivé úrovni. Orgány pomáhají tím, že zajišťují, aby podniky systematicky postupovaly v oblasti zdraví, bezpečnosti a prostředí.
Norský inspektorát práce, Úřad pro bezpečnost ropného průmyslu v Norsku a výzkumná organizace Národního ústavu ochrany zdraví při práci (STAMI) působí pod záštitou ministerstva práce. Norský inspektorát práce je také vládní agenturou.Úkolem tohoto orgánu je dohlížet na podniky s cílem zabezpečit, aby dodržovaly požadavky stanovené v zákoně o pracovním prostředí.Norský inspektorát práce plní funkci národního kontaktního místa pro kontakt s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.


Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

Arbeidstilsynet
Statens hus, Prinsens Gate 1
7468 Trondheim
Norsko
Contact person:
Gro Synnøve Rygh FÆREVÅG
Tel: +47 73199700
E-mailová adresa: focal [dot] point [at] arbeidstilsynet [dot] no