Norsko

Cílem norského zákona o pracovním prostředí je zajistit bezpečné podmínky zaměstnávání, bezpečné pracovní prostředí a smysluplnou pracovní situaci pro všechny zaměstnance.
Samotné podniky jsou odpovědné za prevenci pracovních úrazů a poškození zdraví.Povinností zaměstnavatelů je zajistit, aby pracovní prostředí a bezpečnost byly na přiměřené a uspokojivé úrovni. Orgány pomáhají tím, že zajišťují, aby podniky systematicky postupovaly v oblasti zdraví, bezpečnosti a prostředí.
Norský inspektorát práce, Úřad pro bezpečnost ropného průmyslu v Norsku a výzkumná organizace Národního ústavu ochrany zdraví při práci (STAMI) působí pod záštitou ministerstva práce. Norský inspektorát práce je také vládní agenturou.Úkolem tohoto orgánu je dohlížet na podniky s cílem zabezpečit, aby dodržovaly požadavky stanovené v zákoně o pracovním prostředí.Norský inspektorát práce plní funkci národního kontaktního místa pro kontakt s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.


Focal points' contact details

 • Arbeidstilsynet/The Norwegian Labour Inspection Authority
  Statens hus, Prinsens Gate 1
  7468
  Trondheim
  Norway
  Contact person: Astrid Lund RAMSTAD
  E-mail address:
  focal.point [at] arbeidstilsynet.no