Kypr

Národním kontaktním místem pro Kypr je odbor inspekce práce.Odbor je činný v rámci ministerstva práce a sociálního pojištění. Základním cílem tohoto odboru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je ochrana vhodné a přiměřené úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která má vyloučit nebo zásadně omezit pracovní úrazy a nemoci z povolání a zajistit ochranu veřejnosti proti rizikům vyplývajícím z pracovní činnosti.Jakožto kontaktní místo nese odbor odpovědnost za organizaci národní informační sítě a účastní se přípravy a provádění programu agentury. Národní informační síť tvoří sociální partneři i další organizace se zvláštním zájmem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Odbor se podílí na organizování Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, uvádí Evropskou soutěž správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Rovněž se aktivně účastní zasedání kontaktních míst a správní rady agentury i zasedání expertních skupin.