Lotyšsko

Funkci lotyšského národního kontaktního místa plní Státní inspektorát práce. Tok informací řídí informační rada, kterou tvoří zástupci pro oblast BOZP z Ministerstva sociálních věcí, Státního inspektorátu práce, Konfederace svobodných odborů Lotyšska (LBAS), Konfederace zaměstnavatelů Lotyšska (LDDK) a Ústavu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (IOSEH).Jedním z úkolů kontaktního místa je zpracování internetových stránek. Na těchto stránkách jsou k dispozici nejrůznější informace z oblasti BOZP týkající se situace v Lotyšsku. Zájemci na nich mohou najít novinky o vývoji legislativy, plánovaných činnostech, právních předpisech, publikacích a statistikách, což přispívá k vytvoření celkového přehledu o oblasti BOZP v Lotyšsku.


Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

Valsts darba inspekcija
Kr. Valdemara Str. 38 k-1
LV-1010 Riga
Lotyšsko
Contact person:
Linda MATISĀNE
Tel: +371 670 217 21
E-mailová adresa: linda [dot] matisane [at] vdi [dot] gov [dot] lv