Lotyšsko

Funkci lotyšského národního kontaktního místa plní Státní inspektorát práce. Tok informací řídí informační rada, kterou tvoří zástupci pro oblast BOZP z Ministerstva sociálních věcí, Státního inspektorátu práce, Konfederace svobodných odborů Lotyšska (LBAS), Konfederace zaměstnavatelů Lotyšska (LDDK) a Ústavu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (IOSEH).Jedním z úkolů kontaktního místa je zpracování internetových stránek. Na těchto stránkách jsou k dispozici nejrůznější informace z oblasti BOZP týkající se situace v Lotyšsku. Zájemci na nich mohou najít novinky o vývoji legislativy, plánovaných činnostech, právních předpisech, publikacích a statistikách, což přispívá k vytvoření celkového přehledu o oblasti BOZP v Lotyšsku.


Focal points' contact details

 • Valsts darba inspekcija
  Kr. Valdemara Str. 38 k-1
  LV-1010
  Riga
  Latvia
  Contact person: Linda MATISĀNE
  E-mail address:
  linda.matisane [at] vdi.gov.lv