Řecko

Veškerá problematika týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na vnitrostátní úrovni spadá do oblasti odpovědnosti ministerstva práce a sociálního zabezpečení. Hlavními příslušnými státními orgány jsou Generální ředitelství pro pracovní podmínky a zdraví, které odpovídá za právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, strategii, organizaci, informace, vzdělávání, odbornou přípravu a výzkum, a inspektorát práce (S.EP.E.), který je orgánem pro kontrolu a prosazování pracovněprávních předpisů.Nevládní sociální partneři v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hrají prostřednictvím zavedeného národního sociálního dialogu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zásadní úlohu při plnění společného cíle spočívajícího ve zlepšování pracovního prostředí a minimalizaci počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání.Řecké kontaktní místo se prostřednictvím zákonem stanovené spolupráce se sociálními partnery a ostatními organizacemi mimo jiné chopilo koordinace a řízení činnosti národní informační sítě o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.


Focal points' contact details

 • Hellenic Ministry of Labour and Social Affairs
  29, Stadiou str.
  10110
  Athens
  Greece
  Contact person: Ioannis KONSTANTAKOPOULOS
  E-mail address:
  grfop.euosha [at] ypakp.gr