Španělsko

Kontaktní místo Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Ve Španělsku upravuje oblast prevence pracovních rizik zákon č. 31/95 a právní předpisy, které jej doplňují či rozpracovávají. Veřejné orgány prostřednictvím svých zastupujících organizací stojí v čele politiky v oblasti prevence rizik na pracovišti zaměřené na prosazování a zlepšování pracovních podmínek, kontrolu činnosti orgánů veřejné správy s pravomocemi v oblasti prevence a účast zaměstnavatelů a zaměstnanců na této činnosti.Orgány veřejné správy s pravomocemi v pracovní oblasti plní tyto úkoly: prosazování prevence, technické poradenství, dohled a kontrola nad prováděním právních předpisů v oblasti rizik na pracovišti a ukládání sankcí za porušení právních předpisů. Národní ústav pro bezpečnost a zdraví při práci (INSHT) je vědeckým a technickým orgánem všeobecné státní správy.Ve vztahu k orgánům Evropské unie, a zejména k Evropské agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a její síti vystupuje ústav jako národní kontaktní místo, které zaručuje koordinaci a šíření informací na vnitrostátní úrovni.


Focal points' contact details

 • Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
  Torrelaguna 73
  28027
  Madrid
  Spain
  Contact person: Belen PÉREZ AZNAR
  E-mail address:
  pfocalagenciaeuropea [at] insst.mites.gob.es