Slovensko

Orgány státní správy v oblasti inspekce práce jsou Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky, Národní inspektorát práce se sídlem v Košicích a osm inspektorátů práce, které mají sídla a správní obvody shodné se sídly a správními obvody krajů.Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci má vybudovanou síť kontaktních míst v každém členském státě EU. Ve Slovenské republice je kontaktní místo zřízeno na Národním inspektorátě práce. Jeho hlavní úlohou je účast na tvorbě materiálů a šíření informací o BOZP na národní úrovni.


Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

National Labour Inspectorate / Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
04001 Kosice
Slovensko
Contact person:
Ladislav KEREKEŠ
Tel: +421 908 118 515
E-mailová adresa: ladislav [dot] kerekes [at] ip [dot] gov [dot] sk