Slovensko

Orgány státní správy v oblasti inspekce práce jsou Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky, Národní inspektorát práce se sídlem v Košicích a osm inspektorátů práce, které mají sídla a správní obvody shodné se sídly a správními obvody krajů.Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci má vybudovanou síť kontaktních míst v každém členském státě EU. Ve Slovenské republice je kontaktní místo zřízeno na Národním inspektorátě práce. Jeho hlavní úlohou je účast na tvorbě materiálů a šíření informací o BOZP na národní úrovni.


Focal points' contact details

 • National Labour Inspectorate / Národný inšpektorát práce
  Masarykova 10
  04001
  Kosice
  Slovakia
  Contact person: Ladislav KEREKEŠ
  E-mail address:
  osha [at] safework.gov.sk