Turecko

V Turecku spadá bezpečnost a ochrana zdraví při práci do oblasti působnosti ministerstva práce a sociálního zabezpečení. V rámci ministerstva existují čtyři hlavní subjekty, které jsou v Turecku činné v systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zabývají se související problematikou.  • Generální ředitelství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, kontaktní místo sítě agentury, pracuje na přípravě právních předpisů, tvorbě politik, vydává povolení jednotlivcům, institucím a organizacím působícím v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zvyšuje povědomí a vyvíjí informační činnost, zajišťuje vnitrostátní a mezinárodní spolupráci a koordinaci národní sítě pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v Turecku. Středisko pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ISGUM), přidružený orgán generálního ředitelství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, provádí hodnocení na pracovištích a stanovuje normy pro hodnocení.
  • Rada inspektorátu práce kontroluje dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích.
  • Vzdělávací a výzkumné centrum pro práci a sociální zabezpečení (ÇASGEM) organizuje vedle ostatních školení týkajících se pracovního života i školení odborníků a jiných souvisejících cílových skupin v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Úřad sociálního zabezpečení (SGK) shromažďuje a analyzuje údaje o pracovním životě, zajišťuje pracovní statistiky a odškodnění v případě nemocí z povolání a pracovních úrazů.

Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

Aile, Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi
Inönü Bulvari, I Blok, No. 42, Kat. 4
06100 Emek Ankara
Turecko
Contact person:
Deniz AKARSU
E-mailová adresa: deniz [dot] akarsu [at] ailevecalisma [dot] gov [dot] tr