Portugalsko

Portugalské kontaktní místo je řízeno ACT – orgánem zabývajícím se pracovními podmínkami, který spadá pod přímou správu státního ministerstva solidarity, práce a sociálního zabezpečení, na celém pevninském území je mu však propůjčena správní nezávislost. Hlavním posláním orgánu ACT je podporovat zlepšování pracovních podmínek, a to prosazováním zásad prevence pracovních rizik a kontroly dodržování pracovních norem a zákonů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve všech oblastech činnosti a také ve službách ústřední i místní správy, včetně veřejných institucí. ACT spolupracuje jakožto tripartitní orgán se sociálními partnery (zastoupenými v poradním výboru) za účelem usnadnění výměny osvědčených postupů v BOZP a podpory evropských kampaní.


Focal points' contact details

 • Autoridade para as Condições do Trabalho
  Avenida Fernao Magalhaes 447-1º
  3000-177
  Coimbra
  Portugal
  Contact person: Emília TELO
  E-mail address:
  pfn.eu-osha [at] act.gov.pt