Portugalsko

Portugalské kontaktní místo je řízeno ACT – orgánem zabývajícím se pracovními podmínkami, který spadá pod přímou správu státního ministerstva solidarity, práce a sociálního zabezpečení, na celém pevninském území je mu však propůjčena správní nezávislost. Hlavním posláním orgánu ACT je podporovat zlepšování pracovních podmínek, a to prosazováním zásad prevence pracovních rizik a kontroly dodržování pracovních norem a zákonů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve všech oblastech činnosti a také ve službách ústřední i místní správy, včetně veřejných institucí. ACT spolupracuje jakožto tripartitní orgán se sociálními partnery (zastoupenými v poradním výboru) za účelem usnadnění výměny osvědčených postupů v BOZP a podpory evropských kampaní.


Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

Autoridade para as Condições do Trabalho
Avenida Fernao Magalhaes 447-1º
3000-177 Coimbra
Portugalsko
Contact person:
Emília TELO
Tel: +351 239 400 000
E-mailová adresa: pfn [dot] eu-osha [at] act [dot] gov [dot] pt