Estonsko

Hlavním dokumentem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Estonsku je zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci přijatý estonským parlamentem, Riigikogu, na jehož základě bylo rozpracováno a přijato několik příslušných předpisů vlády a ministerstva sociálních věcí (zákon vstoupil v platnost dne 26.července 1999). V estonském systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci představuje ministersvo sociálních věcí výkonný úřad, který reguluje celou oblast, dvě z jeho strukturálních jednotek (odbor rozvoje pracovního života a zdravotnický odbor) jsou přímo zapojeny do tvorby politik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Estonské národní kontaktní místo agentury EU-OSHA působí v rámci ministerstva sociálních věcí (odboru rozvoje pracovního života). V současnosti síť kontaktních míst zahrnuje 16 vládních a nevládních organizací.

Národní kontaktní místo zastupuje agenturu v Estonsku a působí jako zprostředkující orgán mezi agenturou a členským státem, co se týče příslušných aktivit, a také jako koordinační orgán pro činnosti na úrovni členských států. Internetová stránka kontaktního místa má za cíl poskytovat komplexní informace týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména informace o správné praxi a evropských kampaních, a to na vnitrostátní úrovni i úrovni EU. 

Státní dohled nad pracovním právem a dodržováním požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťuje inspektorát práce. Inspektorát práce provozuje rovněž informační linku, na kterou se mohou zaměstnavatelé a zaměstnanci obracet se svými dotazy týkajícími se pracovního práva a pracovního prostředí.

Focal points' contact details

 • Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
  Mäealuse 2/3
  12618
  Tallinn
  Estonia
  Contact person: Kristel PLANGI
  E-mail address:
  kristel.plangi [at] ti.ee