Estonsko

Hlavním dokumentem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Estonsku je zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci přijatý estonským parlamentem, Riigikogu, na jehož základě bylo rozpracováno a přijato několik příslušných předpisů vlády a ministerstva sociálních věcí (zákon vstoupil v platnost dne 26.července 1999). V estonském systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci představuje ministersvo sociálních věcí výkonný úřad, který reguluje celou oblast, dvě z jeho strukturálních jednotek (odbor rozvoje pracovního života a zdravotnický odbor) jsou přímo zapojeny do tvorby politik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Estonské národní kontaktní místo agentury EU-OSHA působí v rámci ministerstva sociálních věcí (odboru rozvoje pracovního života). V současnosti síť kontaktních míst zahrnuje 16 vládních a nevládních organizací.Národní kontaktní místo zastupuje agenturu v Estonsku a působí jako zprostředkující orgán mezi agenturou a členským státem, co se týče příslušných aktivit, a také jako koordinační orgán pro činnosti na úrovni členských států. Internetová stránka kontaktního místa má za cíl poskytovat komplexní informace týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména informace o správné praxi a evropských kampaních, a to na vnitrostátní úrovni i úrovni EU. Na národní kontaktní místo se lze obrátit na těchto internetových adresách: tiit.kaadu@sm.ee a ester.runkla@sm.eeRada pro pracovní prostředí je řízena ministerstvem sociálních věcí. Rada je tripartitní poradní orgán, který se skládá z 15 členů, jehož hlavním úkolem je vytvářet návrhy a vyjadřovat stanoviska týkající se rozvoje a provádění politiky v oblasti pracovního prostředí. V důsledku pozastavení činnosti střediska ochrany zdraví při práci v roce 2004 převzala výkonnou roli střediska v oblasti ochrany zdraví při práci zdravotnická rada (odbor pracovního prostředí). Inspektorát práce zajišťuje kontrolu státu nad dodržováním požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ze strukturálního a geografického hlediska je rozdělen na severní, jižní, západní a východní inspektoráty.


Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
Mäealuse 2/3
12618 Tallinn
Estonsko
Contact person:
Kristel PLANGI
E-mailová adresa: kristel [dot] plangi [at] ti [dot] ee