Veřejné zakázky

Procurement. Workers in an office

Agentura EU-OSHA pro svoji organizaci a provoz neustále potřebuje zboží a služby. Nabídková řízení představují strukturovaný způsob, jak oslovit trh za účelem nákupu tohoto zboží a služeb.

Zadávání zakázek formou veřejné soutěže má dvojí účel:

  • zajistit transparentnost operací,
  • získat požadovanou kvalitu služeb, dodávek a prací za nejlepší možnou cenu.

Použitelné předpisy, totiž směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU, nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 966/2012 nařízení Evropské komise č. 1268/2012, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady 2015/1929 , agentuře EU-OSHA ukládají, aby zajistila co nejširší účast za rovných podmínek v zadávacích řízeních a na zakázkách.

Informace o tom, jak agentura EU-OSHA zpracovává osobní údaje uchazečů v souvislosti s veřejnými zakázkami, jsou uvedeny zde:
Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek