Veřejné zakázky

Image
Procurement. Workers in an office

Agentura EU-OSHA pro svoji organizaci a provoz neustále potřebuje zboží a služby. Nabídková řízení představují strukturovaný způsob, jak oslovit trh za účelem nákupu tohoto zboží a služeb.

Zadávání zakázek formou veřejné soutěže má dvojí účel:

  • zajistit transparentnost operací,
  • získat požadovanou kvalitu služeb, dodávek a prací za nejlepší možnou cenu.

Podle příslušných předpisů, konkrétně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, je agentura EU-OSHA povinna v rámci zadávacích řízení a zakázek zajistit co nejširší účast, a to na základě rovných podmínek.

Informace o tom, jak agentura EU-OSHA zpracovává osobní údaje uchazečů v souvislosti s veřejnými zakázkami naleznete v tomto dokumentu.