You are here

Veřejné zakázky

Procurement. Workers in an office

Agentura EU-OSHA pro svoji organizaci a provoz neustále potřebuje zboží a služby. Nabídková řízení představují strukturovaný způsob, jak se obrátit na trh ve věci nákupu tohoto zboží a služeb.

Účel nabídkového řízení pro udělování zakázek je dvojí:

  • zajistit transparentnost operací,
  • získat požadovanou kvalitu služeb, dodávek a práce za nejlepší možnou cenu.

Platné předpisy, konkrétně směrnice 2004/18/ESnařízení Komise č. 2342/2002, ukládají agentuře EU-OSHA povinnost zajistit největší možnou účast v nabídkových řízeních a zakázkách za rovných podmínek.

Informace o tom, jak agentura EU-OSHA zpracovává osobní údaje uchazečů v souvislosti s veřejnými zakázkami, jsou k dispozici zde:
Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek

Dodavatelé agentury EU-OSHA v roce 2014

Jednotlivé zakázky uzavřené na základě rámcových smluv

Smlouvy podepsané v roce 2014 na zakázky, jejichž hodnota nepřesahuje 60 000 EUR (vyjednávací řízení)

Celkový objem jednotlivých zakázek v roce 2014 na základě rámcových smluv GŘ DIGIT

Dodavatelé agentury EU-OSHA v roce 2013

Jednotlivé zakázky uzavřené na základě rámcových smluv

Smlouvy podepsané v roce 2013 na zakázky, jejichž hodnota nepřesahuje 60 000 EUR (vyjednávací řízení)

Celkový objem jednotlivých zakázek v roce 2013 na základě rámcových smluv GŘ DIGIT

Dodavatelé agentury EU-OSHA v roce 2012

Celkový objem jednotlivých zakázek v roce 2012 na základě rámcových smluv GŘ DIGIT

Otevřená nabídková řízení

V současnosti nejsou v tomto oddíle žádná nabídková řízení.

Probíhající nabídková řízení

Archivovaná nabídková řízení