Právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví

Evropské směrnice stanoví minimální požadavky a základní zásady, jako je zásada prevence a hodnocení rizik, i povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců. Účelem souboru evropských pokynů je usnadnit provádění evropských směrnic i evropských norem, které přijímají evropské normalizační organizace.

Více informací o BOZP naleznete také na internetových stránkách Evropské komise, GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování. Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014–2020 definuje hlavní strategické cíle ve snaze dosáhnout snížení počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání v EU.

V následujících oddílech naleznete informace o evropských právních předpisech, jejich provádění a o dalších praktických dokumentech o BOZP seřazené podle témat.