Sledování a zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v dodavatelských řetězcích prostřednictvím rámců pro hodnocení udržitelnosti

Keywords:

Potřeba udržitelnosti mění podobu obchodních operací, zejména v rámci dodavatelských řetězců. Tento dokument zkoumá, jak lze bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) v dodavatelských řetězcích vyhodnocovat a zlepšovat pomocí rámců pro hodnocení udržitelnosti.

Zaměřuje se na faktory ovlivňující BOZP v dodavatelských řetězcích a potenciál nástrojů a metod používaných k hodnocení výkonnosti v oblasti udržitelnosti a výkonnosti v oblasti BOZP. Doporučení pro tvůrce politik, nakupující společnosti, odvětvové iniciativy a zákazníky / koncové uživatele poukazují na potřebu harmonizovat kritéria BOZP v rámcích pro hodnocení udržitelnosti.

Stáhnout in: en