Plakát – Ochrana pracovníků v souvislosti se změnou klimatu: činnosti agentury EU-OSHA

Keywords:

Důsledky změny klimatu na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) se již projevují. Tento plakát byl představen na konferenci na vysoké úrovni s názvem „Perspektivy výzkumu v souvislosti s dopady změny klimatu na zdraví“ (Research Perspectives on the Health Impacts of Climate Change), kterou v únoru 2024 pořádalo GŘ RTD Evropské komise. Plakát upozorňuje na hlavní současné a budoucí oblasti práce agentury EU-OSHA při řešení výzev souvisejících se změnou klimatu a BOZP.

Stáhnout in: en