Oběhové hospodářství a bezpečnost a ochrana zdraví: možné důsledky pro budoucí pracoviště v odvětví zpracování odpadů

Keywords:

K zajištění udržitelné budoucnosti potřebujeme oběhové hospodářství založené na minimalizaci toků odpadů a jejich využívání jako zdrojů. To má však dopad na odvětví zpracování odpadů, a zejména na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP).

Pomocí čtyř scénářů oběhového hospodářství tento informační dokument zkoumá, jaká budoucnost může čekat odvětví zpracování odpadů v roce 2040. Zabývá se problémy BOZP společné všem čtyřem scénářům, výzvami i příležitostmi souvisejícími s automatizací zpracování odpadů, využitím robotů a (rychlými) změnami regulace.

Informační dokument zkoumá, jak lze problémy překonat a umožnit přechod na oběhové hospodářství. Upozorňuje také na to, jakým způsobem mohou ostatní problémy, např. nové materiály v toku odpadů, ztráta odborných dovedností nebo přílišné spoléhání na automatizované procesy rovněž představovat rizika pro pracovníky v odvětví zpracování odpadů, a na skutečnost, že regulace, standardizace a dokumentace jsou při snižování rizik v oblasti BOZP nezastupitelné.

Stáhnout in: cs | en | fr | pl | sk | sl | sv |