You are here

Tiskové středisko

Co je nového
09/07/2019

© EU-OSHA/Fernando Aramburu Garrido 

Dne 5. června uspořádala agentura EU-OSHA setkání u příležitosti 25 let spolupráce se svými partnery k dosažení bezpečnější, zdravější a produktivnější Evropy.

Toto setkání členů sítě agentury EU-OSHA se vyznačovalo opravdu výjimečnou atmosférou. V jeho průběhu zazněly projevy a proběhly diskuse zaměřené na zhodnocení dosavadního fungování agentury EU-OSHA i na vyhlídky do budoucnosti.

Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným za to, že osobně přispěli k tomuto jedinečnému zážitku.

Tiskové zprávy

25/06/2019 - 01:15

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vítá implementaci projektu on-line interaktivní hodnocení rizik (OiRA) u společnosti Daimler, nadnárodního výrobce automobilů. Německý odbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci této společnosti vyvinul a přizpůsobil nástroj pro hodnocení rizik na pracovišti na základě platformy OiRA pro konkrétní využití společnosti.