You are here

Tiskové středisko

Co je nového
20/02/2019

Agentura EU-OSHA vítá své nové zakládající zařízení, které vstupuje v platnost dne 20. února 2019.

Agentura slaví 25 let své existence a nové nařízení uznává klíčovou roli, kterou již od svého zřízení v roce 1994 sehrává při plnění cíle učinit z Evropy bezpečnější a zdravější místo pro práci. Nové nařízení zohledňuje rychle se měnící svět práce a je jasným stvrzením trvalého významu existence agentury EU-OSHA do budoucna. Je harmonizováno s nařízeními o ostatních agenturách EU spadajících do působnosti GŘ pro zaměstnanost a přináší několik zásadních změn.

Tiskové zprávy

14/12/2018 - 01:30

Nová zpráva podrobně popisuje zjištění rozsáhlého projektu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). V rámci tohoto projektu odborníci a tvůrci politik z celé Evropy společně zkoumali přístupy týkající se varování a dozoru, jejichž účelem je včasné odhalování nových rizik a onemocnění souvisejících s prací, a diskutovali o této problematice.

29/11/2018 - 01:45

V nové zprávě agentura EU-OSHA zveřejňuje závěry rozsáhlého dvouletého projektu s cílem předpovědět dopady digitalizace na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) v EU. Konečné výsledky tohoto prognostického projektu upozorňují na vývoj technologií na bázi IKT, potenciální dopad těchto technologií na povahu a organizaci práce a výzvy a příležitosti pro oblast BOZP, jež mohou přinést.