Tiskové středisko

Co je nového

Tiskové zprávy

17/09/2019 - 01:30

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vyhlašuje v rámci 14. ročníku své soutěže Ceny za správnou praxi oceněné a doporučované příspěvky organizací, jež zaujaly inovativní přístup k úspěšnému zvládání rizik spojených s nebezpečnými látkami. Ceny se organizacím předávají za mimořádný přínos k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, přičemž podporují postupy na ochranu pracovníků a zvýšení produktivity.

25/06/2019 - 01:15

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vítá implementaci projektu on-line interaktivní hodnocení rizik (OiRA) u společnosti Daimler, nadnárodního výrobce automobilů. Německý odbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci této společnosti vyvinul a přizpůsobil nástroj pro hodnocení rizik na pracovišti na základě platformy OiRA pro konkrétní využití společnosti.