You are here

Tiskové středisko

Co je nového
14/12/2018

Systémy varování a dozoru mohou zajistit, že subjekty působící v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a tvůrci politik budou včas upozorněni na nová a vznikající rizika a onemocnění související s prací. Zpráva podrobně analyzuje řadu úspěšných přístupů týkajících se varování a dozoru jak v EU, tak mimo ni.

Tiskové zprávy

14/12/2018 - 01:30

Nová zpráva podrobně popisuje zjištění rozsáhlého projektu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). V rámci tohoto projektu odborníci a tvůrci politik z celé Evropy společně zkoumali přístupy týkající se varování a dozoru, jejichž účelem je včasné odhalování nových rizik a onemocnění souvisejících s prací, a diskutovali o této problematice.

29/11/2018 - 01:45

V nové zprávě agentura EU-OSHA zveřejňuje závěry rozsáhlého dvouletého projektu s cílem předpovědět dopady digitalizace na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) v EU. Konečné výsledky tohoto prognostického projektu upozorňují na vývoj technologií na bázi IKT, potenciální dopad těchto technologií na povahu a organizaci práce a výzvy a příležitosti pro oblast BOZP, jež mohou přinést.