Tiskové středisko

Co je nového

Agentura EU-OSHA vítá oficiální partnery kampaně – organizace z nejrůznějších odvětví v celé Evropě, včetně podniků a sdružení z veřejné i soukromé...

Tento průzkum je příležitostí pro zúčastněné strany a subjekty, které využívají práci agentury, k poskytnutí zpětné vazby ohledně agentury a jejích...

Řešení problematiky duševního zdraví souvisejícího s prací je v době po pandemii potřebné naléhavěji než dříve. Nejnovější zpráva agentury EU-OSHA...

Podle strategického rámce EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2021–2027 se karcinogeny každý rok v EU podle odhadů podílejí na 100...

V rámci Evropského roku dovedností byla na konferenci s názvem „Dovednosti, dovednosti, dovednosti! Dovednosti pro lidi, dovednosti pro...