You are here

Tiskové středisko

Co je nového

Tiskové zprávy

19/06/2018 - 01:30

Dne 19. června Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) pořádá v Bruselu konferenci na vysoké úrovni, která se zaměří na to, jak v Evropě zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) v malých podnicích. Tato akce navazuje na výsledky projektu agentury EU-OSHA v oblasti posuzování BOZP v mikropodnicích a malých podnicích.