Tiskové středisko

Co je nového

Zavádění digitálních systémů pro monitorování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), například aplikací, kamer a nositelných zařízení, může...

Díky zásadním poznatkům o prevenci muskuloskeletálních poruch od špičkových odborníků a účastníků s rozhodovací pravomocí byl summit agentury EU-OSHA...

Přední evropští odborníci a osoby s rozhodovací pravomocí se setkají v Bilbau ve dnech 14. a 15. listopadu, aby diskutovali o nejdůležitějších...

Celá řada diskusních dokumentů a článků se zabývá vlivem, který psychosociální rizikové faktory (např. nadměrné pracovní zatížení) mohou mít na rozvoj...

Dnes začíná Evropský týden BOZP, který přináší stovky akcí, iniciativ a propagačních událostí organizovaných agenturou EU-OSHA a jejími partnery s...