You are here

Tiskové středisko

Co je nového
15/05/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Využívání dat velkého objemu v kombinaci s technologiemi strojového učení se na evropských pracovištích stává stále běžnější praxí. Dva nové diskusní dokumenty, které vznikly v rámci projektu Prognóza, se zabývají přínosy a možnými riziky využívání výsledků tohoto rozvoje digitálních technologií pro BOZP. První z těchto článků, který se týká využívání dat velkého objemu ke zvýšení účinnosti inspekcí, se zabývá otázkou identifikace subjektů pro inspekce BOZP.

Tiskové zprávy

14/12/2018 - 01:30

Nová zpráva podrobně popisuje zjištění rozsáhlého projektu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). V rámci tohoto projektu odborníci a tvůrci politik z celé Evropy společně zkoumali přístupy týkající se varování a dozoru, jejichž účelem je včasné odhalování nových rizik a onemocnění souvisejících s prací, a diskutovali o této problematice.

29/11/2018 - 01:45

V nové zprávě agentura EU-OSHA zveřejňuje závěry rozsáhlého dvouletého projektu s cílem předpovědět dopady digitalizace na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) v EU. Konečné výsledky tohoto prognostického projektu upozorňují na vývoj technologií na bázi IKT, potenciální dopad těchto technologií na povahu a organizaci práce a výzvy a příležitosti pro oblast BOZP, jež mohou přinést.