Tiskové středisko

Co je nového

Tento průzkum je příležitostí pro zúčastněné strany a subjekty, které využívají práci agentury, k poskytnutí zpětné vazby ohledně agentury a jejích...

Řešení problematiky duševního zdraví souvisejícího s prací je v době po pandemii potřebné naléhavěji než dříve. Nejnovější zpráva agentury EU-OSHA...

V rámci Evropského roku dovedností byla na konferenci s názvem „Dovednosti, dovednosti, dovednosti! Dovednosti pro lidi, dovednosti pro...

Nová kampaň Zdravé pracoviště je za dveřmi! Nejnovější kampaň, tentokrát zaměřenou na bezpečnou a zdravou práci v digitálním věku, zahájí evropský...

Jste dynamickou mezinárodní nebo evropskou organizací či společností působící ve vícero členských státech EU? Sdílíte naši vizi podpory bezpečnějšího...