You are here

Tiskové středisko

Co je nového
26/03/2019

Partneři kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou agentury EU-OSHA se spolu s dalšími odborníky setkali na dvoudenní akci v Bruselu s cílem sdílet znalosti a zkušenosti. Na workshopech a plenárních zasedáních účastníci diskutovali o způsobech, jak čelit expozici karcinogenům a jiným nebezpečným látkám na pracovišti. Mezi probíraná témata patřila důležitost multidisciplinárního úsilí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účinné systémy pro hodnocení rizik a silná komunikace na všech úrovních.

Tiskové zprávy

14/12/2018 - 01:30

Nová zpráva podrobně popisuje zjištění rozsáhlého projektu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). V rámci tohoto projektu odborníci a tvůrci politik z celé Evropy společně zkoumali přístupy týkající se varování a dozoru, jejichž účelem je včasné odhalování nových rizik a onemocnění souvisejících s prací, a diskutovali o této problematice.

29/11/2018 - 01:45

V nové zprávě agentura EU-OSHA zveřejňuje závěry rozsáhlého dvouletého projektu s cílem předpovědět dopady digitalizace na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) v EU. Konečné výsledky tohoto prognostického projektu upozorňují na vývoj technologií na bázi IKT, potenciální dopad těchto technologií na povahu a organizaci práce a výzvy a příležitosti pro oblast BOZP, jež mohou přinést.