You are here

Tiskové středisko

Co je nového
03/10/2017

Během Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2017 se v celé Evropě koná řada osvětových akcí a událostí na podporu udržitelné práce a zdravého stárnutí.

V týdnu od 23. do 27. října mají orgány veřejné moci, soukromé společnosti i občané ideální možnost zapojit se do dění v rámci kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku.

Tiskové zprávy

04/09/2017 - 01:30

Na 22. světovém kongresu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, který proběhne ve dnech 3.–6. září v Singapuru, Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Mezinárodní organizací práce představuje nové odhady nákladů spojených s nedostatečnou úrovní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Z nových zjištění vyplývá, že důsledkem pracovních úrazů a nemocí z povolání je v celosvětovém měřítku ztráta 3,9 % HDP, což každoročně představuje náklady ve výši přibližně 2 680 miliard EUR [1].

26/04/2017 - 11:00

V rámci příprav na Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který připadá na 28. dubna, se v maltské Vallettě koná slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště. Na vyhlášení výsledků soutěže, již pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), budou představena úspěšná opatření evropských organizací zaměřená na vytvoření bezpečnějších a zdravějších – a tedy i produktivnějších – pracovišť pro všechny bez rozdílu věku.