You are here

Tiskové středisko

Co je nového
02/10/2018

Dne 22. října agentura EU-OSHA zahajuje spolu se svými partnery Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aby podpořila participativní a aktivní přístup ke kontrole nebezpečných látek.

Jakožto zásadní mezník současné kampaně Zdravé pracoviště je tento týden inspirací pro stovky akcí po celé Evropě, jako jsou filmové projekce, akce na sociálních médiích, konference, výstavy, soutěže a školení.

Tiskové zprávy

26/06/2018 - 01:30

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) představuje oficiální partnery kampaně a mediální partnery, kteří se zapojí do celoevropské kampaně v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na období 2018–19 „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“. Podpora ze strany těchto partnerů je pro úspěch kampaně klíčová a partneři kampaně zase díky svému zapojení mohou využít celé řady výhod a příležitostí.