You are here

Tiskové středisko

Co je nového
15/12/2017

Blíží se rok 2018. V novém roce zaklepá na dveře kampaň „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“. Cílem této kampaně je zvyšovat povědomí o nebezpečných látkách a propagovat kulturu prevence na pracovištích v celé Evropě.

Agentura EU-OSHA zahájí kampaň na období 2018–2019 na jaře. Doufáme, že všichni partneři a další účastníci kampaně ji budou podporovat v takovém rozsahu jako poslední kampaň s názvem „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“.

Tiskové zprávy

25/01/2018 - 01:45

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přivítá komisařku Marianne Thyssenovou a další zainteresované subjekty na semináři věnovaném problematice zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v mikropodnicích a malých podnicích. Seminář se koná 25. ledna v Bilbau, tj. ve stejnou dobu, kdy vycházejí dvě nové zprávy, které se zabývají nejnovějšími zjištěními projektu agentury EU-OSHA o mikropodnicích a malých podnicích.

21/11/2017 - 01:30

Přední odborníci na BOZP se dnes sešli ve španělském Bilbau na summitu kampaně Zdravé pracoviště pořádaném Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). Summit je zakončením velmi úspěšné kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku zaměřené na podporu udržitelného pracovního života v souvislosti se stárnoucí pracovní silou v Evropě.