You are here

Tiskové středisko

Co je nového
24/07/2018

Agentura EU-OSHA již přijímá přihlášky do soutěže Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště na období 2018–2019.

Pokud dosahujete skutečných a udržitelných zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a vaše společnost díky tomu má nebezpečné látky pod kontrolou, chceme o tom vědět. Porota se zaměří na praktické příklady inovativního a efektivního řízení BOZP a důkazy o jejich převoditelnosti na jiná pracoviště.

Tiskové zprávy

26/06/2018 - 01:30

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) představuje oficiální partnery kampaně a mediální partnery, kteří se zapojí do celoevropské kampaně v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na období 2018–19 „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“. Podpora ze strany těchto partnerů je pro úspěch kampaně klíčová a partneři kampaně zase díky svému zapojení mohou využít celé řady výhod a příležitostí.

19/06/2018 - 01:30

Dne 19. června Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) pořádá v Bruselu konferenci na vysoké úrovni, která se zaměří na to, jak v Evropě zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) v malých podnicích. Tato akce navazuje na výsledky projektu agentury EU-OSHA v oblasti posuzování BOZP v mikropodnicích a malých podnicích.