Ochrana údajů

Image

Nové právní předpisy EU o ochraně osobních údajů poskytují jednotlivcům větší ochranu. Máte právo být informováni o tom, kdy a jakým způsobem Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vaše osobní údaje zpracovává (shromažďuje, používá a uchovává).

Veškeré osobní údaje shromažďované agenturou EU-OSHA jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními nového nařízení (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů.

Obecně platí, že agentura EU-OSHA zpracovává osobní údaje pouze za účelem plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu na základě zakládajících smluv Evropského společenství a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/126 ze dne 16. ledna 2019 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94.

Subjekty údajů mají právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu a výmaz či omezení jejich zpracování a vyjádřit nesouhlas s tímto zpracováním.

Veškeré žádosti o uplatnění některého z uvedených práv je třeba adresovat e-mailem organizační složce agentury, která je zpracováním pověřena, jak je uvedeno v příslušném prohlášení o ochraně údajů v souvislosti s daným zpracováním.

Subjekty údajů mohou kdykoli konzultovat pověřence pro ochranu osobních údajů agentury EU-OSHA (dpoosha.europa.eu) nebo se obrátit na evropského inspektora ochrany údajů.

Podrobnější informace o zpracovávání osobních údajů prováděném agenturou EU-OSHA jsou k dispozici v našem rejstříku záznamů.

O našich zásadách týkajících se internetu včetně používání cookies a výjimky ze zpracování údajů se dočtete více ve zvláštním prohlášení o ochraně osobních údajů. Naši práci představujeme za použití sociálních médií prostřednictvím příslušných kanálů. Každý kanál sociálních médií má svou vlastní politiku, která upravuje zpracování vašich osobních údajů, když navštěvujete jeho webové stránky. Před používáním sociálních médií byste si proto měli pozorně přečíst příslušné zásady ochrany osobních údajů.

O našich zásadách týkajících se internetu včetně používání cookies a výjimky ze zpracování údajů se dočtete více ve zvláštním prohlášení o ochraně údajů. Naši práci představujeme za použití sociálních médií prostřednictvím příslušných kanálů. Každý kanál sociálních médií má svou vlastní politiku, která upravuje zpracování vašich osobních údajů, když navštěvujete jeho internetové stránky. Před používáním sociálních médií byste si proto měli pozorně přečíst příslušné zásady ochrany údajů.

 

Vnitřní předpisy týkající se omezení některých práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které byly přijaty v souladu s článkem 25 nařízení (EU) 2018/1725, jsou k dispozici zde.