Instituce EU

Jako jedna z decentralizovaných agentur EU je EU-OSHA samostatným orgánem EU. Agentura EU-OSHA však udržuje úzké vztahy, a to jak formální, tak neformální, s institucemi EU a s mnohými ze svých sesterských agentur prostřednictvím své styčné kanceláře v Bruselu.

Formální vztahy s institucemi EU jsou udržovány třemi způsoby:

  1. agentura EU-OSHA poskytuje informace institucím EU i členským státům, sociálním partnerům a komunitě zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Instituce patří mezi hlavní uživatele produktů a služeb agentury;
  2. v řídící radě agentury EU-OSHA zasedá Evropská komise (EK), která hraje významnou úlohu při přijímání pracovních programů, a
  3. rozpočet agentury EU-OSHA je součástí souhrnného rozpočtu EU a stanovuje se prostřednictvím obecného rozpočtového procesu EU.

Existují i neformální vztahy:

  1. agentura EU-OSHA zve zástupce institucí, aby se zapojovali do různých jejích projektů a sítí. Úředníci EU pravidelně zasedají v poradních nebo řídících výborech pro projekty EU-OSHA. Přednášející nebo účastníci z EK, Evropského parlamentu a dalších orgánů EU jsou zváni na konference agentury EU-OSHA;
  2. agentura EU-OSHA spolupracuje s institucemi na projektech a akcích a s Radou na programech předsednictví, přičemž poskytuje odborné znalosti, přednášející nebo jinou podporu pro akce v rámci předsednictví. Dále organizuje společné akce s Evropským parlamentem a
  3. agentura EU-OSHA je zapojena do výborů a sítí institucí EU, jako jsou například výbory Evropské komise: Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Výbor vrchních inspektorů práce;
  4. agentura EU-OSHA pravidelně poskytuje informace v rámci evropského sociálního dialogu a spolupracuje s odvětvovými výbory pro sociální dialog.

Evropská komise

Evropský parlament

Rada EU

Share this on: