Elektronický nástroj pro nebezpečné látky

Používají se při vaší hospodářské činnosti nebezpečné látky? Jste si plně vědomi svých zákonných povinností? Náš elektronický nástroj pro nebezpečné látky vám může pomoci. Je to interaktivní internetový průvodce, který poskytuje zaměstnavatelům podporu a poradenství potřebné k účinnému řízení nebezpečných látek na pracovišti.

Nástroj vám na základě vložených údajů poskytne srozumitelné základní informace uzpůsobené přímo vám, např. o rizicích, označování, právních předpisech, preventivních opatřeních a mnohem více. Elektronický nástroj vygeneruje zprávu o konkrétním stavu řízení nebezpečných látek ve vašem podniku, včetně doporučení pro zlepšení.