Průzkumy a statistiky týkající se BOZP

Zde najdete fakta a číselné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) vycházející z výsledků hlavních evropských projektů a evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER), který provádí agentura EU-OSHA.

Tato zjištění jsou prezentována v našich uživatelsky přívětivých nástrojích pro vizualizaci dat, které poskytují přehled o řízení rizik na pracovišti, pracovních podmínkách, demografických aspektech a zásadách a strategiích BOZP.

Provádíme rovněž průzkumy veřejného mínění, které nám pomáhají pochopit, co si lidé myslí o svém pracovním prostředí. Výsledky najdete níže.

Shromažďování těchto faktů a číselných údajů je základním kamenem naší práce, přičemž výsledky pomáhají tvůrcům politik a výzkumníkům odhalit nové trendy.