Informace o přístupu

Přístupové klávesy

Přístupové klávesy jsou součástí navigace a umožňují vám pohybovat se na těchto internetových stránkách pomocí klávesových zkratek.

Podrobné informace o přístupových klávesách naleznete v části W3C Accessibility Guidelines (Pokyny týkající se přístupu).

Přístupové klávesy, které jsou k dispozici

Tyto internetové stránky používají nastavení, které je téměř shodné s mezinárodními doporučeními o přístupových klávesách. Jedná se o tyto:

 • 0 - Home page
 • 1 - Themes
 • 2 - Emerging Risks
 • 3 - Publications
 • 4 - Facts & figures
 • 5 - Legislation
 • 6 - Campaigns & Awards
 • 7 - Tools & Resources
 • 8 - About EU-OSHA
 • S - Skip to content
 • M - Site map
 • C - Contact us
 • K - Accessibility
 • P - Privacy notice
 • N - Legal notice
 • L - Change language
 • Q - Search textbox

Použití přístupových kláves v různých internetových prohlížečích

 
Prohlížeč Windows Linux Mac
Internet explorer [Alt] + přístupová klávesa , Enter key není k dispozici  
Chrome [Alt] + přístupová klávesa [Alt] + přístupová klávesa [Control] [Alt] + přístupová klávesa
Firefox [Alt][Shift] + přístupová klávesa [Alt][Shift] + přístupová klávesa [Control] [Alt] + přístupová klávesa
Safari [Alt] + přístupová klávesa není k dispozici [Control] [Alt] + přístupová klávesa
Opera

Opera 15 nebo novější verze: [Alt] + přístupová klávesa

Opera 12.1 nebo starší verze: [Shift] [Esc] + přístupová klávesa

 

 
Share this on: