Evropské obecné zásady

Obecné zásady jsou nezávazné dokumenty, jejichž cílem je usnadnit provádění evropských směrnic.

Existují různé druhy obecných zásad, například praktické obecné zásady Evropské komise, které stanovují osvědčené postupy pro prevenci rizik, doporučení Rady, sdělení Evropské komise, dohody se sociálními partnery EU apod.