Ceny

Více informací o Soutěži „Správná praxe“ – jedné z nejdůležitějších událostí všech kampaní Zdravé pracoviště pořádaných agenturou EU-OSHA – a Filmové ceně v rámci kampaně Zdravé pracoviště

Cena „Správná praxe“ je udělována vedoucím pracovníkům a zaměstnavatelům, kteří jdou příkladem a společně pracují na dosažení dobrých výsledků v oblasti BOZP. Tato soutěž klade důraz na přínosy a pomáhá tomu, aby si větší počet společností uvědomil, že dobré výsledky v oblasti BOZP jsou nezbytnou součástí podnikání. Přihlásit se mohou všichni evropští zaměstnavatelé a zaměstnanci, jakož i sociální partneři, odborníci na BOZP a poradci v oblasti BOZP.

Filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště se uděluje nejlepšímu dokumentárnímu filmu s pracovní tematikou v rámci festivalu dokumentárních filmů Doclisboa. Příspěvky by měly zvyšovat povědomí o BOZP na pracovišti a zaměřovat se na „člověka v měnícím se světě práce“. Předchozí vítězové čerpali inspiraci z různých oblastí světa práce.