Rehabilitace a návrat do práce

Evropská pracovní síla stárne a v řadě členských států se zvyšuje věk odchodu do důchodu; mnoho pracovníků bude pravděpodobně muset pracovat do pokročilejšího věku. To rovněž znamená, že více pracovníků onemocní, a proto bude důležité mít pro zachování udržitelnosti pracovišť dobré zásady pro návrat do práce.

Návrat do práce po středně dlouhé až dlouhodobé absenci z důvodu nemoci je složitým procesem. Zahrnuje dodržení řady kroků a kombinovaná opatření ze strany různých profesí, které nemusí být nutné ke spolupráci využít. Ústřední postavení v systémech napomáhajících k návratu do práce by mělo mít pracoviště. Agentura EU-OSHA proto zadala průzkum zaměřený na zásady a systémy týkající se rehabilitace a návratu do práce, který shromažďuje osvědčené postupy z celé Evropy.

Každý rok je v Evropě nádorové onemocnění diagnostikováno u přibližně 1,6 milionu osob v produktivním věku. Z průzkumu představeného na semináři agentury EU-OSHA zaměřeném na nádorová onemocnění související s prací však vyplývá, že i když existují opatření zaměřená na muskuloskeletální onemocnění a zdravotní problémy související se stresem, u pracovníků dotčených nádorovým onemocněním, včetně rakoviny související prací, existuje méně opatření v oblasti reintegrace a návratu do práce.

Do práce se vrací stále větší počet osob, které překonaly nádorové onemocnění. Je důležité usnadňovat jejich rehabilitaci, a to jak podporováním dobrých životních podmínek této zranitelné skupiny, tak i zmírňováním souvisejících sociálních a ekonomických dopadů. Agentura EU-OSHA se touto problematikou zabývá a zveřejnila přezkumy týkající se rehabilitace a návratu do práce po nádorovém onemocnění a doporučení pro podniky.

Rehabilitace a návrat do práce po nádorovém onemocnění: Přehled literatury

Politiky a postupy v oblasti rehabilitace a návratu do práce po nádorovém onemocnění – stávající přístupy: průběh semináře

9 případových studií o programech rehabilitace / návratu do práce