Vnitrostátní právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

National legislation on safety and health at work

Evropské směrnice stanoví minimální normy bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Směrnice EU se provádějí prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů členských států.

Členské státy mohou v zájmu ochrany pracovníků přijímat přísnější pravidla, avšak jejich právní předpisy musí splňovat minimální normy. V důsledku toho se vnitrostátní právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví v Evropě liší.

Seznam vnitrostátních prováděcích opatření lze nalézt na konci shrnutí každé směrnice v oddílu o evropských směrnicích na stránkách agentury EU-OSHA. Pokud například zvolíte rámcovou směrnici o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, na konci stránky najdete odkaz na internetovou stránku EUR-Lex uvádějící vnitrostátní právní předpisy provádějící uvedenou směrnici.

Evropská komise provedla hodnocení praktického provádění směrnic EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve členských státech EU (2015), které je rovněž shrnuto v kratší souhrnné zprávě.

Více informací o vnitrostátních právních předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci najdete také v článcích OSHwiki o vnitrostátních systémech.

Více informací o vnitrostátních předpisech vám poskytne příslušné kontaktní místo agentury EU-OSHA v členském státě, o nějž se zajímáte.