Praktické nástroje a pokyny

Naše uživatelsky přívětivé databáze praktických nástrojů a pokynů zjednodušují pracovištím posuzování jejich rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jejich řízení. Tyto zdroje byly vyvinuty na úrovni EU i na úrovni jednotlivých států. Obsahují odkazy na internetové stránky, kontrolní seznamy, nástroje, případové studie a vizuální materiály. Pokrývají celou řadu odvětví, typů nebezpečí a preventivních opatření.

Zdroje můžete filtrovat mimo jiné podle země a jazyka, odvětví, úkolů, skupin pracovníků a témat.

Postupně se seznamte a prohlédněte si vše, co máte k dispozici, abyste vytvořili bezpečnější a zdravější pracoviště.