Elektronické průvodce/nástroje

Naše interaktivní a vícejazyčné elektronické průvodce a nástroje poskytují informace, pokyny a praktické příklady týkající se řízení BOZP na pracovišti. Jejich obsah byl upraven tak, aby zaměstnavatelům, zaměstnancům, personalistům a odborníkům na BOZP, jakož i odborníkům z celé řady odvětví v EU napomáhal rozšiřovat si znalosti o aktuálních otázkách BOZP a zvyšoval jejich informovanost a porozumění této problematice.