Projekt OSHVET: BOZP v odborném vzdělávání a přípravě

Image by OKNord from Pixabay

Cílem projektu OSHVET agentury EU-OSHA je zvyšovat povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP, angl. OSH) mezi učiteli a studenty zapojenými do odborného vzdělávání a přípravy (angl. zkratka VET) a poskytnout příslušné praktické informace a materiály na regionální a vnitrostátní úrovni v zemích EU, ESVO a přistupujících zemích.

Předávání poselství: celoevropští partneři a národní zástupci

Cílem projektu je vybudovat rozsáhlou síť za využití stávajících sítí národních kontaktních míst agentury EU-OSHA a evropských partnerských organizací (Evropské asociace ústavů odborného vzdělávání (EVBB) a Evropského fóra technického a odborného vzdělávání a přípravy (EfVET)).

Pro každou zemi asociace EVBB a fórum EfVET jmenovaly zástupce projektu OSHVET, který za podpory národního kontaktního místa zodpovídá za koordinaci a propagaci činností projektu v rámci příslušných sítí a vnitrostátních středisek odborného vzdělávání. Zástupci projektu OSHVET o provádění těchto činností informují také agenturu EU-OSHA.

Po úspěchu pilotní fáze projektu v šesti zemích (Belgii, Německu, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku a Španělsku) byl projekt rozšířen i na další země.

Vnitrostátní iniciativy v rámci projektu OSHVET

Podporu pro činnosti projektu OSHVET lze získat prostřednictvím nástroje pro pomoc kontaktním místům (FAST) agentury EU-OSHA. Následující příklady ilustrují škálu iniciativ uskutečněných v rámci projektu za koordinace zástupců projektu OSHVET a národních kontaktních míst:

  • V Portugalsku se konala zvláštní akce a video soutěž na podporu pohybu a protahování se jako způsobu prevence muskuloskeletálních poruch.
  • V Nizozemsku pořádají odborníci v odborných školách po celé zemi přednášky s názvem Bezpečná práce díky zdravému rozumu.
  • V Belgii jsou prostřednictvím sítí odborného vzdělávání a přípravy propagovány nástroje, jako je OiRA a Napo pro učitele, a chystá se projekt, jehož cílem bude zvýšit povědomí o plánu týkajícím se karcinogenů.